torsjö live vers2

Stödpaket från kommunen till lokala företag och föreningar

Stödpaket från kommunen till lokala företag och föreningar

Många företag drabbas hårt av cooronaviruset. För att minska effekterna har Hässleholms kommun tagit fram ett stödpaket till det lokala näringslivet. Foto: Fotograf Daniel

Uteservering blir gratis hela sommarhalvåret, företag och föreningar får anstånd med hyror och tillsynsärenden som inte är kritiska får vänta. Företagslotsen får tre extra medarbetare för att bistå företag i hur de ska klara sig under coronakrisen. Det är några av åtgärderna i Hässleholms kommuns stödpaket.

En första version av ett lokalt handlingsprogram har tagits fram av tillväxtavdelningen efter dialog med det lokala näringslivet med flera. Det presenterades i ett pressmeddelande på tisdagskvällen och ska fastställas av kommunstyrelsen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Urban Önell

– Vårt lokala näringsliv är en stor och viktig del av Hässleholm, därför är jag glad att vi nu har enats om ett antal insatser för att bidra inom vårt handlingsutrymme. Det behövs handlingskraft på alla nivåer, och vi kommer att fortsätta arbetet för att underlätta för vårt lokala näringsliv. En insats vi alla kan göra är att handla varor och tjänster så lokalt som möjligt, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande, i pressmeddelandet.

Tanken är att de kommunala åtgärderna ska komplettera nationella och regionala insatser, bidra till förbättrad likviditet och förenkla företagarnas vardag i den rådande krisen. Ytterligare kompletteringar kommer att göras.

– I dessa tider är det extra viktigt att vi verkar för korta beslutsvägar, flexibilitet och ett stärkt samarbete med våra lokala företagare, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunstyrelsens vice ordförande Hanna Nilsson (SD).
Lena Wallentheim (S), andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Berit Önell

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S) betonar att företagare och föreningar på flera sätt bidrar till samhället, inte minst med jobb och fritidsaktiviteter för kommuninvånarna.

– Därför är vi nu angelägna om att kunna erbjuda ett utökat stöd, säger hon.

I handlingsprogrammet ingår att kommunens verksamheter uppmanas verka för att företag och föreningar ska kunna få anstånd med avgifter för vatten, avlopp, insamling av avfall samt fjärrvärme. Detta gäller även anstånd med andra avgifter och hyror. Leverantörer av varor och tjänster till kommunen ska kunna få betalt snabbare. Organisationer inom kultur- och fritidsområdet ska få avboka tider i lokaler eller på idrottsplaner med kort varsel kostnadsfritt, förutsatt att bokning skett före den 24 mars.

Uteservering tillåts hela året och blir avgiftsfritt mellan den 1 april och 30 september.

– En åtgärd som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning, skriver kommunen.

Uteservering kräver dock fortfarande polistillstånd.

Fakturering av tillsynsavgift för alkoholtillstånd senareläggs tills i augusti med hänsyn till att restaurangnäringen tar stor ekonomisk skada under pandemin.

Tillsyns- och inspektionsärenden som inte är kritiska skjuts på framtiden.

Kommunens företagslots utökas med tre tjänster och ska bistå företag med att informera och ledsaga kring nationella och regionala åtgärder och möjligheter till eventuell extern finansiering.

De redan hårt prövade näringsidkarna i Hässleholms centrum ska få särskild hjälp. Kommunen planerar att söka EU-bidrag i samverkan med Hesslecity, centrumföretag och fastighetsägare för en centrumutvecklingsprocess med start vintern 2021.

En annan målsättning är att förstärka insatser för att attrahera besökare från övriga delar av Sverige under “en förändrad sommarsäsong”, i ett samarbete med grannkommunerna.

På kommunens hemsida finns information till näringslivet om coronaviruset. Facebook-sidan “Hässleholm gillar företag” ska användas för snabb information. Nyhetsbrev kommer också att sändas löpande.

Nyföretagarcentrum, som kommunen medfinansierar, erbjuder på grund av det rådande läget samtliga företag möjlighet till rådgivning eller enskilda samtal på telefon eller digitalt. Inom ramen för “Business class” kommer så kallade webbinarier att genomföras med fokus på frågeställningar som nu är aktuella för företagen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se