torsjö live vers2

Arbetsförmedlingen svarar om lokal närvaro

Arbetsförmedlingen svarar om lokal närvaro

Arbetsförmedlingen har svarat på Hässleholms kommunalråds vädjan om att åter öppna ett kontor i kommunen. Men enligt Arbetsförmedlingen finns flera alternativa lösningar till lokal närvaro utan egna kontor. Det kan bli aktuellt att dela lokaler med andra myndigheter, men även möjligheten att återupprätta kontor i vissa kommuner utreds.

Arbetsförmedlingen förklarar att arbetet med att säkerställla en fungerande verksamhet och närvaro i hela landet kommer att intensifieras under året. På orter där kontor stänger ned behöver resurserna användas på ett effektivt sätt. Det är också fullt tänkbart att samarbeta med andra myndigheter eller kommuner om lokalutrymmen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Arbetsförmedlingens kontor låg tidigare centralt i Hässleholm. Foto: Lotta Persson

–Just i Hässleholm har vi vad vi förstår en pågående dialog lokalt med kommunens politiker och tjänstemän samt med både Försäkringskassan och Statens servicecenter om olika samarbetslösningar, skriver Arbetsförmedlingen.

Utöver dessa förhandlingar utreds även möjligheten till att återupprätta egna kontor i vissa kommuner. Beslut fattas senare i år.

Till sist har Arbetsförmedlingen och dess medarbetare förhoppningar om att bidra till lösningar som gagnar såväl kund- som samverkansbehov framöver. Detta ska ske genom kontinuerliga dialoger med företrädare för kommuner och myndigheter.

Henrik Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se