torsjö live

Arbetsmarknadsfrågor i ny förvaltning

Arbetsmarknadsfrågor i ny förvaltning

Flera förvaltningar har lagts ner av ekonomiska skäl, men nu planerar Hässleholms kommun en ny förvaltning för arbetsmarknadsfrågor. Förhoppningen är att få bukt med de ökande kostnaderna för socialbidrag. Kommunstyrelsen sa på onsdagen ja till förslaget att lägga socialförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd och introduktion av flyktingar i en ny organisation tillsammans med huvuddelen av avdelningen för arbete och kompetensutveckling som idag ligger under kommunledningsförvaltningen. Facket Kommunal säger nej till förändringen.

Från AK-avdelningen flyttas arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och integration.Jan-Ole Engkvist, avdelningschef för arbetsmarknad och kompetensutveckling, ser många vinster för både kommunen och medborgarna.

Jan Ole Engkvist, chef för AK-avdelningen. Foto: Urban Önell

– Vi kan samarbeta och utveckla verksamheten, vilket bland annat ger oss möjligheter att bromsa de ökande kostnaderna för försörjningsstöd, säger han i ett pressmeddelande.

Avdelningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling återuppstår därmed som förvaltning med delvis nytt innehåll. AK-förvaltningen var en av de förvaltningar som sparades bort den 1 januari 2019.

Enligt kommunstyrelsens beslut ska verksamheterna redan från den 1 juli i år samlas i den nya arbetsmarknadsförvaltningen som får en egen nämnd, arbetsmarknadsnämnden. Men frågan avgörs av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ser mycket positivt på en samordning.

– Vi behöver bli tydligare med att det är arbetslinjen som gäller, och att självförsörjning är målet för alla. Därför är det viktigt med en samlad organisation så att de som hanterar ekonomiskt bistånd också har verktygen för att erbjuda en väg till självförsörjning, säger han i pressmeddelandet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S) menar att det är särskilt viktigt nu med tanke på att arbetslösheten väntas stiga.

– Men det är alltid viktigt att vi i kommunen organiserar oss rätt, så att vi så snabbt som möjligt kan hjälpa den enskilde, säger hon.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S). Foto: Berit Önell

Undantaget från omorganisationen är huvuddelen av Norra Stations verksamhet som ska övergå till tillväxtavdelningen. Lärcenter och yrkeshögskolan, som idag hör till Norra Station, ska ingå i komvux och därmed i den nya förvaltningen.

Fackförbundet Kommunal är emot förändringen och lämnade en protokollsanteckning vid central samverkan den 26 mars.

– Tyvärr kan Kommunal återigen uppleva att besluten tas i ett rasande tempo och det ger mest en signal om att Hässleholms kommun inte lever upp till att vara den goda arbetsgivaren, skriver Lena Lönn, ordförande i Kommunal i Hässleholm.

Hon hänvisar till att de fackliga organisationerna vid budgetsamverkan hösten 2018 fick information om att kommunen hade för många förvaltningar och att det var en stor utgift. Det ledde till den snabba omorganisation med färre och sammanslagna förvaltningar som trädde i kraft den 1 januari 2019 då bland annat AK-förvalrningen sparades bort.

Kommunal ställer sig frågande till varför det nu behövs en egen förvaltning för arbetsmarknad, integration och ekonomiskt bistånd. Varken budget eller reglemente är presenterade, vilket gör det svårt för facket att se helheten. Lokal finns inte heller.

Kommunal föreslår istället att arbetsmarknadsenheten och ekonomiskt bistånd samordnas i gemensamma lokaler och att all skolverksamhet, oavsett elevernas ålder, överlåts till barn- och utbildningsförvaltningen. Ett annat alternativ är enligt facket att omorganisationen flyttas fram till den 1 januari 2021 då en ny förvaltningschef också skulle kunna vara på plats.

– Då kan förutsättningarna tas fram under lugnare förhållanden, skriver Lena Lönn.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se