torsjö live vers2

Fick inte information om skabben som ledde till hustruns död

Hans fru dog på äldreboendet Björkhaga i Sösdala efter att ha haft skabb en längre tid och inte fått i sig tillräckligt med vätska och näring. Men han fick ingen information förrän hustrun skickades till hudkliniken, nästan fyra månader efter att hon fått diagnosen första gången. – Då fick jag också veta att fler på […]

Åtgärder mot höga bullernivåer vid skjutbanor utredda

Endast ett fåtal av jaktskytteklubbens skjutbanor klarar bullerkraven. Det visar nya beräkningar som gjorts av WSP Akustik på uppdrag av Hässleholms kommun. I utredningen lämnas också förslag på åtgärder för att uppnå bullerkravet. Under åren har diskussionerna varit livliga avseende kommunens jaktskyttebanor. Frilagt har tidigare skrivit om klagomål från närboende, och protester från Hässleholmsortens Jaktskytteklubb […]