torsjö live vers2

Grundskolor måste spara mer

Grundskolorna i Tyringe, Mala och Bjärnum samt Grönängsskolan måste göra särskilda insatser för att spara så att barn- och utbildningsnämndens budgetunderskott minskar. Årets underskott beräknades den 28 februari till nära 38 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde på torsdagen att godkänna förvaltningens redovisning av vidtagna och planerade åtgärder. Bland det som redan […]

Nöjdare företag i Hässleholms kommun

Företagen i kommunen var nöjdare förra året än året dessförinnan. Hässleholms kommun klättrar i ranking och var 2019 på plats 109 av de 173 kommuner som deltagit i mätningen, att jämföra med 2018 då Hässleholms kommun kom på 144 plats. Varje år mäter Hässleholms kommun tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner företagens upplevelse av den […]