torsjö live

Nöjdare företag i Hässleholms kommun

Nöjdare företag i Hässleholms kommun

Företagen i kommunen var nöjdare förra året än året dessförinnan. Hässleholms kommun klättrar i ranking och var 2019 på plats 109 av de 173 kommuner som deltagit i mätningen, att jämföra med 2018 då Hässleholms kommun kom på 144 plats.

Varje år mäter Hässleholms kommun tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner företagens upplevelse av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen. Hässleholms kommun förbättrade 2019 sitt nöjd-kund-index (NKI) jämfört med föregående år, från 68 till 72. Därigenom klättrar Hässleholms kommun i rankingen, från plats 144 till 109 av de 173 kommuner som deltagit i mätningarna. Resultatet i den övergripande bedömningen förbättras också, och går från gult till grönt.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Berit Önell

– Det är mycket positivt att vi har en uppåtgående utveckling i mätningen av kommunens nöjd-kund-index. Företagen är grunden för välstånd och utveckling i Hässleholms kommun. Det är därför viktigt att kommunen upplevs som en serviceinriktad kommun, såväl för företag som redan verkar här, som för företag som startar upp eller etablerar sig här, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) i ett pressmeddelande.

Hässleholms kommun får hög notering beträffande bemötande. Företagen upplever, oavsett utgången av myndighetsbeskedet, att de blivit väl bemötta av kommunens medarbetare.

– Det är en positiv utveckling och resultatet visar att näringslivet upplever att de aktiviteter som kommunen gör för att förbättra företagsklimatet ger effekt. Vi måste fortsätta att jobba tillsammans för att utveckla stödet, inte minst nu under coronakrisen, säger tillväxtchef Stefan Larsson i pressmeddelandet.

Ett myndighetsområde som haft en positiv utvecklingstrend de senaste tre åren är bygglov.

– Anledningen till att vi utvecklas positivt kan vara att vi håller nere våra handläggningstider, och kanske även att vi har infört e-tjänst som förenklar för sökande att lämna in sin ansökan, säger Robert Samuelsson, bygglovschef. i pressmeddelandet.

Sammanställningen av resultatet bygger på den löpande mätningen, Insikt, som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och utförs av konsultföretaget Origo Group Sverige AB . De myndighetsområden som mäts är bygglov, brandskydd, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och markupplåtelse.

Henrik Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se