torsjö live

Aningslöst av Go´kväll

Aningslöst av Go´kväll

INSÄNDARE. I SVT:s program Go’kväll kunde vi fredagen den 17 april 2020 möta centerpartisten och och f.d. näringslivsministern Maud Olofsson.
SVT borde sannerligen veta bättre än att bjuda in f.d. politiker med ett förflutet i maktens korridorer som medverkat till att våra gemensamma ansträngningar i form av skattemedel har gått och går till spillo. Detta i massiv skala. Skattemedel som skulle kunna använts och användas för att förbättra det för exempelvis våra fattigpensionärer och alla de lågavlönade inom sjukvården. Sjukvårdspersonal vi nu under rådande förhållanden ser utföra ett enastående arbete.
Ovan nämnda inbjudningar bidrar för övrigt inte till att öka förtroendet för det politiskt korrekta statsägda matriarkatet SVT. Starbring har av en eller annan anledning fått ta plats i nämnda matriarkat. Hen är dock som bekant omgiven av 3 (tre) kvinnliga kollegor och programledare i Go’kväll.
Åter till Centerpartisten Maud Olofsson som i sin roll som näringslivsminister var ansvarig för några vettlösa ”affärer” av sällan skådat slag. Vi påminner om Nuon-affären och svenska postens fusion med danska posten.
Vi talar sannolikt i detta sammanhang om förluster för oss medborgare och skattebetalare i storleksordningen 100 miljarder kronor!
Kallad till konstitutionsutskottet vägrar Maud Olofsson infinna sig. Det förfaller som hon därmed försökte undvika en rad besvärliga frågor bland andra huruvida regeringen Reinfeldt var informerad om affären med Nuon.
”Signalerade” godhet gjorde för övrigt denne Reinfeldt när han yttrade att ”vi måste öppna våra hjärtan”. Våra gränser lämnades sannerligen vidöppna med nu väl kända samhällsproblem som följd. Reinfeldt som för övrigt, så vitt kan förstås, med väl tilltagen ersättning fick agera programledare i SVT!
Den till synes helt historielöse medarbetaren i SVT Beppe Starbring tycks inte ha några som helst problem med ställa till intet förpliktande frågor och mysa tillsammans med f.d. makthavare av det slag som ovan nämnts.
Det noteras att Maud Olofsson tycks fortsätta ”vara verksam” nu som vd för Svensk Besöksnäring.
Till sist Mahatma Gandhi:
”Här finns nog för allas behov, men inte för allas girighet”.
Go’kväll och godnatt!


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se