torsjö live

Ta fler prover på personalen

Ta fler prover på personalen

INSÄNDARE. I dagens norra Skåne kunde man läsa om att en person på ett äldreboende i Hässleholm blivit smittad av Covid19. Förmodligen kom smittan från personal eftersom personen i fråga varit isolerad under en längre tid. Alla riktlinjer har följts utifrån de rekommendationer som finns för äldre. Det är bra att vi värnar om de äldre. Men det jag reagerar på är hur detta hanteras inom den yngre gruppen inom omsorgen! Det är också en väldigt viktig grupp inom omsorgen och den måste värnas om lika mycket.
Där står klart och tydligt att det är i första hand personal (som blir sjuka) inom särskilt boende som ska ta prover för att se om de bär på Covid19.
Jag tycker även att man måste göra en större översikt hur man begränsar smittspridning på gruppbostäder och daglig verksamhet. Man kan på ett väldigt enkelt sätt begränsa så mycket det går utan att det stör i livsföringen för medborgaren. Låt inga obehöriga komma in på daglig verksamhet, ta prover på all personal som är sjuk. Att inte ha besök i sitt boende är redan åtgärdat. Men vad hjälper besöksförbud hemma när smittan kan spridas både på daglig verksamhet och genom att vi inte vet om en personal ev. skulle smitta. Kan ta som exempel ….en medborgare (personal eller brukare) bli sjuk på daglig verksamhet och då går den hem och isoleras. Tar man då inte prover så kan detta innebära att kanske 3-4 olika gruppbostäder blir smittade eftersom de varit utsatta och kan föra smittan vidare Glöm därför inte bort att ta prover även inom den yngre gruppen i omsorgen eftersom där ockå finns riskgrupper och alla är lika viktiga, yngre som äldre!Katarina Olsson, Vänsterpartiet

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se