torsjö live vers2

Bara en av fyra följer alla hygienrutiner i omsorgen

Omsorgspersonal i Hässleholms kommun är sämst i landet på att använda handskar och att desinfektera efter patientnära arbete. Bara drygt hälften av medarbetarna använde handskarna på rätt sätt vid årets mätning av basala hygienrutiner och klädregler som Sveriges kommuner och regioner, SKR, gjort. Drygt en av fyra anställda följde vid mättillfället alla basala hygienrutiner och […]