Gruppen-3a-328x120

Bara en av fyra följer alla hygienrutiner i omsorgen

Bara en av fyra följer alla hygienrutiner i omsorgen

Omsorgspersonal i Hässleholms kommun är sämst i landet på att använda handskar och att desinfektera efter patientnära arbete. Bara drygt hälften av medarbetarna använde handskarna på rätt sätt vid årets mätning av basala hygienrutiner och klädregler som Sveriges kommuner och regioner, SKR, gjort. Drygt en av fyra anställda följde vid mättillfället alla basala hygienrutiner och klädregler. Det var ändå bättre än förra året då bara en av fem klarade det.

Mätningen gjordes under veckorna 11 och 12, precis när coronaviruset tog fart och resultaten var överlag bättre än tidigare år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt SKR har följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler förbättrats inom både kommuner och regioner sedan den första så kallade punktprevalensmätningen (PPM) 2010. Mätningarna är observationsstudier som genomförs vid en bestämd tidpunkt. Drygt 7 800 medarbetare observerades inom 71 kommuner.

Året resultat från kommunerna visar ett rikssnitt på 59,2 procent som följer alla hygienregler, jämfört med 50,5 procent förra året. Där ligger Hässleholm på bara cirka 28 procent. 2019 var resultatet 20 procent, lägre än 2018 då det var 25 procent.

28 procent av de anställda i omsorgen i Hässleholms kommun följer alla basala hygienrutiner och klädregler, enligt SKR:s mätning vecka 11 i år. Det är dock bättre än förra året då andelen var 20 procent.

I Hässleholm använder nu cirka 55 procent av medarbetarna handskar korrekt, vilket alltså är sämst i klassen och en rejäl försämring jämfört med förra året då andelen var cirka 65 procent. Rikssnittet är i år 95 procent. Även när det gäller andelen som desinfekterat korrekt efter patientnära arbete är Hässleholm sämst med 70 procent. I det fallet är dock årets siffra en förbättring jämför med i fjol då andelen var cirka 65 procent. Rikssnittet för i år är cirka 93 procent.

Camilla Kindahl, Hässleholms kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska, förklarar att årets siffror för Hässleholm inte är riktigt jämförbara med andra kommuners eftersom mätningar bara utfördes under två dagar.

Men handskarna var ett problem även tidigare. Varför är det så svårt att få personalen att använda handskar på rätt sätt?

– Jag vet inte varför det är så svårt, men jag gjorde själv några av mätningarna och såg att många använde handskarna genom alla arbetsmoment utan att byta, säger Camilla Kindahl.

Bara drygt hälften av personalen använder handskar korrekt. Många bytte inte mellan olika arbetsmoment.

Hon började själv arbeta i kommunen i höstas och har därför inte haft möjlighet att göra någon analys tidigare.

Hon berättar att omsorgen sedan pandemin började har arbetat aktivt med utbildning och tydliga riktlinjer för de basala hygienrutinerna.

– Vi pratar betydligt mer om hur viktigt det är att följa dem.

Hon vet inte om det faktiskt blivit bättre eftersom ingen uppföljning mätning gjorts.

– Men om det inte hade blivit bättre hade vi haft en smittspridning nu, det har vi inte. Det är en indikator som talar för att det blivit bättre, säger hon.

Men hon betonar att det inte går att slappna av.

– Vi måste fortsätta att påminna. Det räcker att det brister vid något tillfälle så kan vi ha en smittspridning, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se