torsjö live vers2

Nonchalant av restalliansen

Nonchalant av restalliansen

INSÄNDARE. Restalliansens representanter i BUN tar avstånd från vår motion om jourskolor i nsk 8/5 och menar att vi försöker ”vilseleda” allmänheten. Detta är felaktigt och nonchalant mot oss som vill testa idén.
Skollagen säger i kapitel 7 §30 att kommunen har rätt att omplacera en elev mot dennes vilja om det är nödvändigt med hänsyn till studiero och säkerhet. Denna paragraf är vi beredda att pröva för att förbättra vardagen för både skolklasser i sin helhet och de elever som dagligen blir utsatta för mobbing och trakasserier.
Vi Sverigedemokrater vilseleder ingen utan för fram förslag på förbättringar i vardagen som skulle underlätta för våra medborgare. För kommunens skolbarn kan vi bara beklaga att vår motion röstades ner av övriga partier i Fullmäktige.


Camilla Nordström (SD), Hanna Nilsson (SD)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se