torsjö live vers2

Ännu en misstänkt coronasmittad på äldreboende Rapporter offentliga

Ännu en misstänkt coronasmittad på äldreboende Rapporter offentliga

Tre personer var på onsdagen bekräftat eller misstänkt smittade av coronaviruset inom omsorgen i Hässleholms kommun. Det framgår av tidigare hemligstämplade rapporter från kommunen till länsstyrelsen och socialstyrelsen på onsdagen. Två personer är hittills konstaterat smittade inom omsorgsförvaltningens verksamheter. En av dem som tidigare insjuknat är nu frisk.

Länsstyrelsen släppte rapporterna, som även redovisar brist på skyddsutrustning, till Frilagt på torsdagseftermiddagen. Då har vi tvingats begära ut dem fem gånger sedan tisdagsmorgonen.

Ett mörkertal kan finnas när det gäller antalet smittade eftersom få tester gjorts på grund av brist på provtagningsutrustning. Idag sker tester enbart på äldreboendena. Under en tidigare period var även de bortprioriterade i Region Skåne.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Kommunerna ska varje vecka redovisa uppgifter om antalet smittade inom respektive omsorgsverksamhet samt tillgången till skyddsutrustning och en bedömning av lägesbilden till både länsstyrelsen och socialstyrelsen. Frilagt har frågat efter rapporterna hos båda myndigheterna och även kommunen. Samtliga vägrade först att lämna ut dem

Rapporten till socialstyrelsen visar två “pågående” fall med covid-19-sjukdom på äldreboende, varav en är inlagd på sjukhus. Enligt rapporten till länsstyrelsen finns tre smittade eller misstänkt smittade.

– Det är lätt att missförstå siffrorna när rapporterna är så konstigt utformade. Två är alltså de ackumulerade siffrorna på bekräftat smittade. Länsstyrelsen försöker göra en bedömning av hur mycket skyddsutrustning vi behöver och vill ha både antalet smittade och misstänkt smittade. Därför står det tre där. Det blir en ögonblicksbild den dagen vi rapporterar, säger Kenneth Persson, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun, som menar att läget är oförändrat.

Han förklarar att kommunjuristen Magnus Gjerstad gjort en annan bedömning än länsstyrelsen av sekretessen.

– Det handlar om vår sårbarhet, säger han.

Han har nu skickat över Frilagts fråga till både Gjerstad och säkerhetsavdelningen för förnyad bedömning.

I länsstyrelsens formulär redovisas tillgången till skyddsutrustning detaljerat. Bland annat har Hässleholms kommuns omsorgsverksamheter ett lager på 10 000 egentillverkade visir, 12 000 andningsskydd av lite bättre klass (FFP2/FFP3), 10 000 enklare munskydd (klass II/IIR) och 490 långärmade plastförkläden. Handskar i storlek XS är helt slut.

I rapporten till socialstyrelsen ska pandemins påverkan på verksamheten också listas. Det finns fem nivåer, från ingen påverkan (0) till kritisk påverkan (4). I Hässleholms kommun finns två markerade treor, det vill säga allvarlig påverkan, som gäller förbrukningsmaterial och personal.

– Svårt att få tag på skyddsutrustning av varierande sortiment beroende på tillgången, står det i fritextrutan om förbrukningsmaterial.

När det gäller hemtjänst och ledningsfunktion blir det en tvåa, betydande påverkan.

Pandemins påverkan på omsorgen i Hässleholm är allvarlig när det gäller skyddsutrustning och personal.

Socialstyrelsen hävdar att de inrapporterade uppgifterna hamnat i en databas och att det inte utan mycket besvär går att få fram en handling som kan lämnas ut.

– Några färdigställda handlingar med dessa uppgifter finns inte och bedömningen görs att det inte heller går att ta fram en sådan så kallad potentiell handling genom en sammanställning av uppgifterna med rutinbetonade åtgärder, skriver myndigheten.

Däremot kan socialstyrelsen lämna ut sammanställda uppgifter i form av så kallade lägesbilder till respektive länsstyrelse. Men myndigheten anser att en stor mängd uppgifter i dessa handlingar omfattas av sekretess och därför ska maskas. Som exempel får Frilagt en sådan handling som skickats till länsstyrelsen i Västra Götaland. Där är i princip alla uppgifter utom kommunernas namn och datum dolda.

Det finns inga läsbara uppgifter av intresse i handlingarna från socialstyrelsen.

Frilagt har protesterat och hävdat att det inte kan vara ett så omfattande arbete att ta fram den färdigställda handlingen ur databasen, särskilt inte eftersom det bör vara den socialstyrelsen utgår ifrån när den lägesbild som skickas till länsstyrelsen tas fram. Denna innehåller färre parametrar än den maskade handlingen.

Socialstyrelsen är en av flera myndigheter som de senaste dagarna fått kraftig kritik efter att tidningar i Sörmland avslöjat att kommunerna och regionen där hjälpts åt att mörka rapporterna om covid-19 för media och allmänhet. Även socialstyrelsen vägrade att lämna ut handlingarna till Eskilstunakuriren, först med samma motivering som till Frilagt om databasen och sedan maskade med hänvisning till så kallad RSA-sekretess. Sådan sekretess gäller uppgifter som om de röjs kan motverka en myndighets möjligheter att hantera fredstida kriser. Socialstyrelsen försökte sedan förneka att handlingen sekretessbelagts.

Länsstyrelsen i Skåne börjar tidigt på tisdagsmorgonen med att mejla att man inte har några andra siffror för Hässleholms kommun än de som kommuniceras via Region Skåne varje onsdag, det vill säga det totala antalet bekräftat smittade personer hemmahörande i kommunen. Frilagt tvingas förklara att vi inte tror på det eftersom vi vet att rapporterna ska finnas. Vi länkar också till artiklar om det som hänt i Sörmland och begär att få ut de senaste uppgifterna som Hässleholms kommun lämnat till länsstyrelsen, alternativt ett formellt avslagsbeslut för att kunna överklaga.

– Jag förstod det som att du ville ha totala antalet smittade i Hässleholms kommun. Är det något annat du efterfrågar så förtydliga gärna så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dig, blir svaret från en Ludwig som inte presenterar sig med efternamn.

Vi förtydligar att vi helt enkelt vill ha kommunens rapport som skickats in till länsstyrelsen och skyndsam handläggning enligt grundlagens offentlighetsprincip och frågar också hur ofta rapporteringen sker. På onsdagen får vi svar att kommunerna ska rapportera in uppgifter med anledning av covid-19 till både länsstyrelsen och socialstyrelsen en gång per vecka. Hässleholms kommun har till länsstyrelsen senast uppgett två smittade/misstänkt smittade personer.

På onsdag kväll begär vi åter ut rapporterna. Vi konstaterar att vi och länsstyrelsen nu är överens om att de finns och att de haft två arbetsdagar på sig att lämna ut dem. Vi uttrycker också en förhoppning om att slippa JO-anmäla länsstyrelsen för att ha förhalat utlämnande av allmän handling.

På torsdag morgon får vi svar av beredskapshandläggare Lars Persson som meddelar antalet smittade i rapporterna till länsstyrelsen och socialstyrelsen på onsdagseftermiddagen.

Vi tackar, men begär åter ut handlingarna. Klockan 15.57 får vi dem.

Frilagt har tidigare begärt ut uppgifter om antalet smittade i kommunens omsorgsverksamheter från Region Skåne. Det blev avslag med hänvisning till patientsekretess. Frilagt har överklagat beslutet till kammarrätten.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se