torsjö live

Vardagen och livet – livet och vardagen

Vardagen och livet – livet och vardagen

INSÄNDARE. Vi behöver alla praktiska verktyg för att möta vardagliga problem; särskilt i dessa tider. Filosofin tillhandahåller dessa verktyg och har så alltid gjort. I Platons staten tar Sokrates i samtal med sina vänner upp viktiga allmänmänskliga frågor, den rättrådiga människan och i förlängningen den rättrådiga staten.
Tar du del av Sokrates och hans samtal med sina vänner kan dina ögon öppnas för möjligheter du inte trodde du hade.
För mig och säkert också dig är det viktigt att försöka bemästra de centrala livsfrågorna. Det kan gälla att handskas med kärleksrelationer, att leva rättrådigt, att bryta upp och slå in på en ny bana, att finna någon slags mening i livet också i den del av livet vi kallar åldrandet och att med förtröstan nalkas det vi kallar döden.
En filosof i vår tid har sagt:
”Det krävs inga akademiska kvalifikationer för att bedriva ett filosofiskt resonemang, endast en beredvillighet att nalkas ämnet med intellektuell nyfikenhet”.
I många skeende i livet där vi står inför svårigheter kan det filosofiska samtalet, eller om du så vill det pågående vardagliga samtalet mellan dig och andra, vara till stor hjälp.
Vi behöver dialog för att slippa diagnos eller om du så vill gärna Platon inte Prozac.
Husdjur har genom årtusenden berikat människors liv. Detta för oss åter tillbaka till Sokrates som i verket Staten också berör hunden och dennes relationer till oss människor. Sokrates kallar hunden en sann filosof och utvecklar också varför. Hundägare eller inte, det finns anledning att ta del av Sokrates resonemang!
Undertecknad, som synes intresserad av gammal visdom, vill också gärna göra er uppmärksamma på några ord av Konfucius:
”Vid femton ägnade jag all min kraft åt studierna. Vid trettio hade jag placerat mina fötter stadigt på marken. Vid fyrtio lät jag mig inte längre rubbas av motgångar. Vid femtio hade jag kommit till insikt om Himlens vilja. Vid sextio hörde jag dess milda stämma. Vid sjuttio hade jag lärt mig lyssna till mitt eget hjärtas bud; ty vi det laget önskade jag mig inte längre någonting som stred mot vad som var rätt och riktigt”.
Säkert är det så att många av oss, särskilt i dessa tider, känner av isolering och ensamhet. Sällskap finns i form av av på pränt satt visdom. Sokrates, Konfucius och Erich Fromm är några i vars sällskap undertecknad funnit vila och vederkvickelse.
Nu pockar min hårige fyrbente filosofiske vän Chip på uppmärksamhet varför jag för tillfället lämnar våra tvåbenta filosofer och avslutar med några ord av Erich Fromm:
”Det moderna industriella systemet skulle kunna skapa icke allenast ekonomisk trygghet för envar utan även de materiella underlag, som gör det möjligt för människan att låta sina intellektuella, sensuella och emotionella möjligheter att komma till fullt uttryck, medan det på samma gång avsevärt skulle kunna reducera hennes arbetstid”.


Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se