torsjö live vers2

Äldre kan få besök bakom plexiglas

Hässleholms kommun erbjuder nu anhöriga att besöka sina närstående på äldreboenden vid födelsedagar, utomhus och på två meters avstånd. Inom kort kan det bli möjligt med fler besök genom att kommunen gjort förfrågningar till det lokala näringslivet om att ta fram plexiglasskivor för att skydda mot coronasmittan. Omsorgsförvaltningens ledningsgrupp berättade vid en presskonferens på torsdagen […]

Trafikverkets viltstängsel hotar vikingabyn Kan bli expropriation

Vikingabyn som växer fram vid Vätteryds gravfält kan omintetgöras av Trafikverkets planer på viltstängsel i samband med ombyggnaden av riksväg 23. Huvudförslaget är att dra stängslet tvärs genom fastigheten så att den klyvs på mitten. Enligt Trafikverket är det Länsstyrelsen som vill att viltstängslet ska gå bakom gravfältet och sedan snedda ut mot vägen via […]