torsjö live vers2

Personal på Lyckåsa begär risktillägg

Personal på Lyckåsa begär risktillägg

Undersköterskorna på Lyckåsa vill ha retroaktivt risktillägg för sitt arbete med coronasmittade vårdtagare. I ett mejl till Kommunal framför skyddsombudet Yvonne Ekholm personalens begäran och ber att ombudsmannen Lena Lönn tar med frågan till den förestående MBL-förhandlingen om lönerna för den nya covidenhetens personal.

Enligt minnesanteckningar, som skickats ut till de fackliga ombuden inför förhandlingen, stod det redan den 29 maj klart att covidenheten på Högalid beräknades öppna först den 17 juni, vilket inte är vad ansvariga berättat för media.

Imorgon, tisdag, har alla berörda fackförbund kallats till MBL-förhandling med information om covidenheten. Den kommer att handla om förutsättningarna för den nya enheten med två avdelningar och ett hemtjänstteam som ska arbeta med vårdtagare med bekräftad smitta.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård
Här på Högalidshemmet ska covid-19-enheten öppna. Foto: Henrik Andersson

Av minnesanteckningarna, som är daterade den 29 maj, framgår att planerat öppnande av den nya enheten redan då var ändrat från den 1 juni till den 17 juni för en avdelning med sex boende och till den 15 juni för ett hemtjänstteam. Anteckningarna är undertecknade av Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilt boende, som den 3 juni sa till Frilagt att hon inte visste varför enheten inte kunde öppna som planerat den 1 juni och inte heller när den skulle kunna öppna.

Minimibemanningen per omvårdnadsteam ska enligt minnesanteckningarna vara åtta personer som arbetar dag och kväll och fem som arbetar natt. Bemanningen ska kunna öka vid behov.

Planeringen av arbetet ska göras med hänsyn till att det är mer krävande att arbeta i skyddsutrustning.

Fackombuden har inför förhandlingen också fått del av en riskbedömning och handlingsplan för att åtgärda och minimera arbetsmiljörisker på den nya arbetsplatsen. Det står ingenting om lönetillägg i underlagen.

Yvonne Ekholm och hennes fackliga kollega Maria Malmqvist på Lyckåsa konstaterar dock att det tydligen är utlovat risktillägg på lönen för dem som ska arbeta på covidenheten och att löneförhandlingar ska hållas. I sitt mejl till Lena Lönn på Kommunal hänvisar Yvonne Ekholm till att omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) i Norra Skåne sagt att det är “självklart med ett rejält lönetillägg”. Hon skriver att Karin Axelsson redan i februari var med och bestämde om omsorgens pandemiplan som säger att korttidsboendena inte skulle användas till dem som är smittade. Ändå kom smittade personer till Lyckåsa från både hemtjänst och sjukhus.

Yvonne Ekholm vill påminna om att personalen på Lyckåsa under lång tid kämpat med smittan.

– Vi begär därför risktillägg retroaktivt till oss som redan har befunnit oss i den smittsamma verkligheten, skriver hon.

Hon berättar att 13 av 27 undersköterskor med dagtjänst konstaterats smittade av covid-19, alltså nära 50 procent. I förlängningen har personalens anhöriga också blivit smittade med allt vad det innebär av inkomstbortfall vid sjukfrånvaro och karantän.

De fackliga företrädarna på Lyckåsa anser därför att de och deras kollegor är väl värda ett retroaktivt risktillägg.

Maria Malmqvist instämmer helt.

– Jag har inget mer att tillägga mer än att jag tycker att vi gjort ett grymt bra jobb sedan kommunen tog in smittan på Lyckåsa, förklarar hon.

Men hon tycker att uppskattningen från Hässleholms kommun varit obefintlig.

– Våra räkningar måste också betalas, än så länge räcker det inte att betala med applåder.

Hon tycker att det är konstigt att verksamhetschefen Ulrika Bengtsson nu har gått på semester trots rådande omständigheter.

Frilagt har förgäves sökt flera av arbetsgivarens företrädare.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se