torsjö live vers2

Mindre algblomningar efter minskade avloppsutsläpp

Bilden visar arbete med va-ledningar.

Utsläppen av orenat avloppsvatten från reningsverk, pumpstationer och ledningsnät i Hässleholms kommun minskade förra året. Samtidigt minskade algblomningarna i Finjasjön. Det är inte klarlagt att det finns ett direkt samband, men enligt Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten, kan minskade bräddningar vara en av många parametrar som påverkar sjön. – Vi sanerar ledningsnätet hela tiden […]

Nya protester men ett gammalt problem

Nationalekonomen Tohmas Karlsson är uppvuxen i Hässleholm.

Efter det brutala mordet på den svarte amerikanen Floyd George, av vita polismän i Minneapolis den 25 maj 2020, har stora protester mot polisbrutalitet i många städer utbrutit. De har sedan utvecklats till en allmän protest mot diskriminering och sociala orättvisor, speciellt mot färgade, inte bara i USA utan också i flera andra länder. Rasproblemen […]