torsjö live

Mindre algblomningar efter minskade avloppsutsläpp

Mindre algblomningar efter minskade avloppsutsläpp

Algblomningarna i Finjasjön minskade under 2019 samtidigt som utsläppen av orenat avloppsvatten minskade. Det kan finnas ett samband.

Utsläppen av orenat avloppsvatten från reningsverk, pumpstationer och ledningsnät i Hässleholms kommun minskade förra året. Samtidigt minskade algblomningarna i Finjasjön. Det är inte klarlagt att det finns ett direkt samband, men enligt Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten, kan minskade bräddningar vara en av många parametrar som påverkar sjön.

– Vi sanerar ledningsnätet hela tiden och det blir bättre, säger hon.

Det innebär att kombinerade ledningar för avlopp och dagvatten separeras för att minska mängden ovidkommande vatten som vid exempelvis kraftiga regn orsakar bräddningar. I midsommarhelgen rapporterades sex sådana avloppsutsläpp till miljökontoret. Men Hässleholms vatten redovisar inte alltid dem.

Som Frilagt tidigare berättat rapporterade Hässleholms vatten sex bräddningar av orenat avloppsvatten vid sina anläggningar på grund av skyfallen under midsommarhelgen. Ingen av dessa gällde dock området kring Finjasjön eller Bjärlången där höga balteriehalter konstaterades vid badplatserna.

De rapporterade driftsstörningarna gällde sammanlagt drygt 620 kubikmeter orenat avloppsvatten som rann ut i vattendrag, dock inte nära dricksvattentäkter eller vid badplatser, på grund av det kraftiga regnet under tiden 19-21 juni. Den största bräddningen, cirka 500 kubikmeter, skedde från Vinslövs reningsverk. Enligt Hässleholms vattens rapport fanns risk för tillfällig påverkan av syrenivåer och näringshalter i recipienten Vinnö å. Övriga bräddningar kom från reningsverket i Nävlinge och pumpstationerna i Florröd, Vankiva, Vittsjö och vid Spelmansvägen i Mala.

Liselotte Stålhandske säger att hon den 29 juni fick rapport om att det inte varit några bräddningar alls i kommunen under juni månad. Det svaret fick även Norra Skåne som berättade om badvattnet dagen därpå.

– I juni, till och med den 28 juni, har vi inga bräddningar eller källaröversvämningar inrapporterade. Inte någonstans, förtydligar Liselotte Stålhandske när Frilagt träffar henne några dagar senare.

Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten, berättar att arbetet med att byta ut kombinerade avlopps- och dagvattenledningar fortgår. Foto: Urban Önell

Hon ber att få återkomma och svarar sedan per mejl att det är korrekt att Hässleholms vatten anmält sex bräddningar i kommunen, men ingen i Hässleholm.

Hur kunde det bli fel information?

– Jag mindes inte omfattningen på frågan i morse, bara mitt svar. Fråga och svar nedan är korrekt, dvs ingen fel info, skriver hon.

Det finns inga rapporter om bräddningar efter den senaste veckans regn.

Bräddningar har under åren ofta inträffat även i reningsverket i Hässleholm när det regnat mycket. Men de har inte alltid rapporterats till miljökontoret som driftsstörningar. Det har tidigare processingenjören Per-Åke Nilsson berättat om i Frilagt. Detta orenade avloppsvatten hamnar i reningsverkets bottenlösa så kallade bräddmagasin. När det blir fullt rinner vattnet vidare till dammarna som i sin tur leder ut i Maglekärrsbäcken och vidare till Finjasjön.

När det regnar mycket släpps orenat avloppsvatten ut i det bottenlösa bräddmagasinet vid reningsverket i Hässleholm. När det blir fullt rinner vattnet vidare via dammarna och Maglekärrsbäcken till Finjajön.

2017, då sjöns vattenkvalitet försämrades drastiskt, dokumenterades fler bräddningar än vanligt från både reningsverket i Hässleholm och pumpstationen i Tyringe. Det framgår av den limnologiska årsrapporten för Finjasjön. Vid nio tillfällen kom orenat avloppsvatten ut i Svartevadsbäcken i Tyringe och vidare till Finjasjön via Mjölkalångaån. I reningsverket var det fyra bräddningar. Totalt redovisades 22 bräddningar på sammanlagt 4 954 kubikmeter. 2019 var det bara två bräddningar på totalt 125 kubikmeter från ledningsnät och pumpstationer. Dock redovisades en stor bräddning på 1 750 kubikmeter delvis renat avloppsvatten från reningsverket I Hässleholm.

Har det skett någon förändring som minskat bräddningarna just i Hässleholm 2019?

– Vi byter hela tiden ut kombinationsledningar till duplikatsystem. Det blir ju bättre, men det tar lång tid och kostar mycket pengar. Ambitionen är 100 procent duplikatsystem. Vi är kanske uppe på över 90 procent nu, men vi har lite kvar. Det är ett evighetsarbete, säger Liselotte Stålhandske.

Utbyte av avloppsledningar är ett evighetsarbete, här åtgärdades en felkoppling av avloppsledningen vid Kioskvägen i Sjörröd 2015, något som ledde till att ungefär tre miljoner liter avloppsvatten rann ut i en dagvattendamm.

Hon påpekar också att 2018 var ett år med både extrema regn och extrem torka.

Hon säger att det inte finns några data som direkt jämför bräddningarnas omfattning med sjöns vattenkvalitet och betonar att arbetet för att förbättra Finjasjöns vattenkvalitet är långsiktigt.

– Det är väldigt glädjande att det blir bättre. Men fisket behöver öka ordentligt, säger hon.

2019 skulle reduktionsfisket, som är huvudåtgärden i restaureringsarbetet, utökas från 50 till 75 ton. Det blev dock inte mer än 63 ton, bland annat på grund av algpåväxt på näten. De alger som ställer till problem för fisket är andra arter än de som orsakar algblomningarna. I år är situationen hittills liknande med bättre badvatten men sämre fiskemöjligheter.

Enligt Hässleholms vattens årsredovisning från 2019 gällde flera av årets större investeringsprojekt renovering av pumpstationer. Omfattande uppdateringar gjordes på Almaåns pumpstation och på Bjärnums största pumpstation vid Vallgatan.

Ombyggnaden av kombinationsledningarna har pågått sedan 1950-talet. 2019 lades bland annat ledningsnätet vid Ljungdalavägen-Källarbacksvägen om efter att både avlopps- och dagvattenledningarna från 1948 hade kollapsat. Vid Verkstadsgatan i Vittsjö förnyades va-ledningarna efter att de kollapsat under en industribyggnad som byggts över utloppet. Utloppet flyttades vid omläggningen.

Berit Önell

Läs mer:

2016-07-23 Orenat avlopp släpps ut när det regnar

2020-05-16 Mindre algblomning i sjön – men mer alger på fiskenäten

2020-06-26 Bakterier stoppar bad i Finjasjön och Bjärlången

2020-07-03 Badvattnet i sjöarna tjänligt igen

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se