torsjö live

Oenighet om sjuksköterska på covid-19-enhet

Oenighet om sjuksköterska på covid-19-enhet

Den fackliga förhandlingen om covid-19-enheten på Högalid i Hässleholms slutade i oenighet. Vårdförbundet vill ha en avdelad sjuksköterska på enheten medan arbetsgivaren anser att sjuksköterskor från den ordinarie organisationen i kommunen ska gå in vid behov. Vårdförbundet har ännu inte tagit ställning till om central förhandling ska begäras.

Öppnandet av covid-19-enheten har dragit ut på tiden, trots att särskilt identifierade vårdplatser för covid-19-sjuka fanns med i omsorgsförvaltningens pandemiplan som antogs i slutet på februari. Den 20 maj, efter det stora utbrottet av smittan på korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum, fattade omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) ett ordförandebeslut om att starta en enhet så fort som möjligt och senast den 1 juni. Men det var för mycket att organisera på så kort tid.

Fack och arbetsgivare kom inte överens i förhandlingarna om covid-19.enheten på Högalidshemmet. Foto: Henrik Andersson

De fackliga förhandlingarna om hemtjänstteamet blev först klara och teamet med 15 anställda startade den 30 juni.

När det gäller korttidsenheten på Högalid är parterna överens om det mesta; schema dygnet runt för de cirka 15 anställda i basbemanningen, skyddsutrustning med mera. Men på en punkt gick det alltså inte att nå en lösning.

Arbetsgivarens företrädare Elisabet Mineur säger att det idag är svårt att bemanna den ordinarie sjuksköterskeorganisationen.

– Som det ser ut nu är det inte rimligt att avdela en sjuksköterska för kanske bara en patient, säger hon.

Hon menar att vårdbehov och antalet smittade ska avgöra och att organisationen också måste kunna anpassas efter förändringar.

– Idag har vi ingen smitta, men om det förändras över tid måste vi se över både basbemanningen och hur det ser ut på sjuksköterskesidan, säger hon.

Elisabet Mineur anser inte att smittorisken är anledning att ha en sjukskötersketjänst riktad enbart mot covid-19-enheten.

– Vår bedömning är att med skyddsutrustning ska det inte vara någon fara att jobba på andra ställen också, säger hon.

Fack och arbetsgivare är dock överens om att övrig personal ska vara särskilt avdelad till enheten. Om det krävs förstärkning ska personalen kunna utökas och de som då går in på enheten får jobba kvar där och inte flytta fram och tillbaka. Men enheten är tillfällig och kommer bara att bestå så länge den behövs, sedan ska alla gå tillbaka till sin grundplacering någon annanstans inom omsorgen.

Malin Tillgren, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning anser det självklart med en stationär sjuksköterska på covidenheten. Foto: Anders Olsson

Malin Tillgren, avdelningsordförande i Vårdförbundet Skåne, vill betona att facket också anser att det är väldigt bra att öppna en särskild enhet med undersköterskor som ska vara stationära på enbart den enheten.

– Men lika självklart tycker vi att det är att sjuksköterskan ska vara stationär där. Hon kan då bidra till kontinuitet, ge stöd till undersköterskorna, undervisa om hur man hanterar skyddsutrustning och förbättra rutiner med mera så att arbetet hela tiden blir så patientsäkert som möjligt, säger hon.

Hon betonar också arbetsmiljöaspekten.

– Det arbetsgivaren vill är att sjuksköterskorna ska alternera så att vem som helst av dem ska kunna stötta vid behov. Då känner de inte till patienterna, de har egna patienter som de inte hinner med och kanske måste de åka från ett ytterområde i kommunen vilket inte heller blir tidseffektivt, säger Malin Tillgren.

Hon håller inte med om att det skulle vara orimligt att placera en sjuksköterska på covid-19-enheten om det är få patienter där.

– Om det är ingen eller få patienter kan man självklart lägga över andra arbetsuppgifter på den sjuksköterskan, till exempel sådant som kan göras på telefon, så att man avlastar sjuksköterskekollegorna. Om det inte finns någon patient alls kan ju sköterskan vara en resurs i hemsjukvården eller på särskilt boende så länge. Men arbetsgivaren ser hellre det omvända, att covidenheten övertar resurser utifrån vid behov. Vi anser att vårt alternativ är det bästa både ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv, säger hon.

Enligt Malin Tillgren har Vårdförbundets lokala ombud också upplevt att arbetsgivaren inte svarat riktigt på hur sjuksköterskearbetet på covidenheten ska organiseras.

Vårdförbundet har nu sju dagar på sig att begära central förhandling. Det är avdelningsstyrelsen som tar det beslutet.

– Det har vi inte tagit ställning till ännu, säger Malin Tillgren.

Enheten kan inte starta förrän de fackliga förhandlingarna är helt klara. Men det fattas också personal. Några av dem är beredda att börja jobba efter semestern.

– Vi kan inte gå igång imorgon i vilket fall, säger Elisabet Mineur.

Hon konstaterar att semestertiderna givetvis påverkar, men menar också att det skulle gå att hantera ett akut fall tack vare att hemjänstteamet kommit igång.

Något fast datum vågar hon sig inte på att sätta.

– Men det är bra att teamet är igång, det är en jätteresurs. Det är lugnt här nu, men vi vet inte hur det ser ut om några veckor eller månader, säger hon.

Monica Nilsson är enhetschef för den nya enheten och har arbetat heltid med förberedelserna sedan den 29 maj.

– Det är rätt mycket som ska vara i ordning. Praktiskt är det lite småsaker kvar, men vi måste få ihop personalstyrkan. Vi är glada att det inte är några fall nu. Vi öppnar så snart det är möjligt, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-05-20 Ny covid-19-enhet på Högalid

2020-05-25 Omsorgen bryter mot sin pandemiplan

2020-05-27 Covidenhet utan syrgas Smittspridning bland personal

2020-05-28 Covidenhet behöver mer personal

2020-06-03 Coronafall till Linnégläntan Covid-19-enhet dröjer

2020-06-10 Covid-19-enhet dröjer en vecka till Fler enhetschefer i omsorgen

2020-06-18 Ingen covidenhet förrän i juli

2020-06-29 Covid-19-team startar Enheten dröjer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se