torsjö live

Covid-19-enhet dröjer en vecka till Fler enhetschefer i omsorgen

Covid-19-enhet dröjer en vecka till Fler enhetschefer i omsorgen

Här på Högalidshemmet ska covid-19-enheten öppna. Foto: Henrik Andersson

Högalidshemmets utlovade korttidsenhet och hemtjänstteamet för äldre med bekräftad covid-19 dröjer minst en vecka till. Den 16 juni hålls MBL-förhandling med fackliga företrädare.

– Det är den vi väntar på. Sedan kommer vi att starta efter behov, meddelade omsorgsledningen vid en presskonferens på onsdagen.

Flera ledningsfunktioner inom omsorgen förstärks också på grund av pandemin.

Vid omsorgsnämndens sammanträde på tisdagen godkände ledamöterna beslutet från ordförande Karin Axelsson (M) att öppna enheten med beräknad start senast den 1 juni.

Karin Axelsson M), ordförande i omsorgsnämnden. Foto: Lotta Persson

– En del svar som vi fått tidigare visade att allt skulle kunna vara färdigt den 1 juni. Men det har vi inte lyckats med, konstaterar Karin Axelsson nu.

Omsorgschef Anneli Larsson säger att det fortfarande pågår rekrytering av personal.

– Vi behöver några tjänster till, säger hon.

Covid-teamet, som för att begränsa smittspridningen ska ta över ansvaret för coronasmittade i hemtjänsten, är enligt Anneli Larsson längre kommet än avdelningen på Högalid.

– Det är många i personalen som anmält sitt intresse för att arbeta i teamet, men själva rekryteringsprocessen är pågående. Vi måste vara säkra på att vi kan täcka bemanningen dygnet runt, säger hon.

Hon säger att ingen i nuläget står i kö till den nya enheten.

Men det finns ju ett antal smittade på korttidsboendena?

– Det var ingen som hade det behovet nu. De som redan är på korttid flyttar inte igen, säger Anneli Larsson.

Men om enheten hade funnits tidigare hade några väl kunnat flytta dit istället för till Lyckåsa eller Linnégläntan?

– Jag kan inte svara på om de hade varit aktuella. Det görs individuella bedömningar utifrån behovet av korttidsvård och smittorisk. Det handlar om att minska smittorisken, säger Anneli Larsson.

Åtminstone en person har dock flyttat till korttidsboende efter beslutet att starta covid-19-enheten.

Anneli Larsson, omsorgschef i Hässleholms kommuns. Foto: Privat

Anneli Larsson berättar att på grund av den extra belastning som pandemin medför förstärks nu flera ledningsfunktioner inom omsorgsförvaltningen.

– Vi utökar med en extra enhetschef till varje område, förklarar hon.

De fyra områdena är särskilt boende, ordinärt boende, funktionsnedsättning stöd och service och resurs. Annons gick ut för en vecka sedan och enligt Anneli Larsson finns redan ganska många sökande. Hur länge tjänsterna kommer att bestå är oklart. De beskrivs som en tillfällig förstärkning så länge det finns behov. I annonsen står ingenting om att tjänsterna är tidsbegränsade.

– Vi vet inte hur länge det här pågår, säger Anneli Larsson.

En tidigare verksamhetschef går dessutom in som timanställd och en koordinator från kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan i måndags med omsorgens logistik kring bland annat beställning av skyddsutrustning.

Annons om de extra enhetscheferna gick ut för en vecka sedan.

Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten säger att äldre som skrivs ut från sjukhus och ska återvända till särskilt boende eller korttidsboende kommer att testas för covid-19 även om de inte har symptom. Svaret behöver dock inte inväntas innan patienten flyttar eftersom boendet ska tillämpa särskilda hygienrutiner och ta ett uppföljande prov om det första är negativt.

Ytterligare en person rapporterades på onsdagen avliden på kortidsboende i Hässleholms kommun. En person till hade tillfrisknat. Totalt har nu 27 vårdtagare bekräftats smittade, åtta har tillfrisknat och elva har avlidit. De flesta fallen finns på korttidsboende där 19 bekräftats smittade, fem tillfrisknat och åtta avlidit. Inom hemtjänsten har sex bekräftats smittade, två tillfrisknat och två avlidit.

Region Skåne rapporterade på onsdagen totalt 2 083 konstaterat coronasmittade sedan den 15 mars. 72 personer vårdades på sjukhus för covid-19, varav 19 i intensivvård. 222 personer hade avlidit. Fortfarande har endast en på äldreboende smittats och också avlidit. En person inom FSS (handikappomsorgen) har smittats och tillfrisknat.

Totalt 51 personer hemmahörande i Hässleholm rapporterades bekräftat smittade. Därmed har Hässleholm fler fall än Kristianstad där 42 bekräftat smittade rapporterades.

Förra veckan rapporterade Region Skåne 42 bekräftat smittade i Hässleholm. Då ingick endast personer som provtagits på sjukhus eller på äldreboende, alltså inte inom övrig omsorgsverksamhet. Därmed var den verkliga siffran 49.

Denna vecka har Region Skåne ändrat texten till kommunsiffrorna och uppger att de gäller patienter och personer som har kommunal omsorg. Om det stämmer skulle antalet bara ha ökat med två, från 49 till 51. I annat fall är det en ökning med nio sedan förra veckan. Veckan dessförinnan ökade Region Skånes rapporterade antal med sju.

Berit Önell

Läs mer:

2020-05-20 Ny covid-19-enhet på Högalid

2020-05-25 Omsorgen bryter mot sin pandemiplan

2020-05-27 Covidenhet utan syrgas Smittspridning bland personal

2020-06-03 Coronafall till LInnégläntan Covid-19-enhet dröjer

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se