torsjö live vers2

Arbetsutskottet säger ja till bygglov på Göingeåsen

Arbetsutskottet säger ja till bygglov på Göingeåsen

Tomten på Göingeåsen är avstyckad för bostadsändamål och ska få bygglov. Det anser miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott som på onsdagen beslöt att föreslå nämnden att säga ja. Därmed går de ledande politikerna emot kommunekologen som ville stoppa byggnation på grund av naturvärdena, trots att grannen på andra sidan vägen nyligen fått avstycka en fyra gånger större tomt och bygga en villa.

Som Frilagt berättat ville kommunekologen uppdatera kommunens naturvårdsplan så att den aktuella tomten hamnar i utkanten av ett stort område med klass 1-natur. Men han hade inte besökt platsen innan han skrev sitt utlåtande.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Tomten ingår, liksom grannens, dessutom i ett klass 2-område enligt kommunens grönplan, klass 3 i länsstyrelsen natur- och kulturmiljövårdsprogram och i riksintresseområde för friluftsliv. För grannens del spelade dessa klassificeringar dock ingen roll.

Tjänstemannaförslaget var alltså att säga nej till det förhandsbesked om bygglov som fastighetsägarna ansökt om.

Kenny Hansson vill ge bygglov på Göingeåsen. Foto: Berit Önell

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) föreslog att arbetsutskottet istället skulle säga ja och fick med sig båda de övriga; vice ordförande Paul Thurn (SD) och andre vice ordförande Lars Olsson (C ).

Kenny Hansson förklarar varför.

– Tomten är avstyckad med avsikt att bygga ut för bostadsändamål, det är naturklass 2, vi kan inte ta hänsyn till något som kommunekologen eventuellt kommer att föreslå och vi anser inte att det strider mot riksintresset för friluftsliv.

Nästa steg blir att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om förhandsbesked för bygglov ska ges, vilket i så fall innebär att tjänstemännen kommer att bevilja bygglov om en sådan ansökan lämnas in.

Berit Önell

Läs mer:

2020-06-10 Vill neka bygglov på tomt på Göingeåsen – trots att grannen fick bygga

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se