torsjö live vers2

Covidenhet utan syrgas Smittspridning bland personal

Covidenhet utan syrgas Smittspridning bland personal

Den nya covidenheten på Högalid kan smygöppna på fredag, men kommer inte att erbjuda syrgas.

Syrgas kommer inte att erbjudas på den nya covid-19-enheten på Högalid i Hässleholm som kan smygöppna på fredag. Från och med måndag ska det finnas bemanning för sex vårdplatser.

Omsorgsförvaltningens ledning anser inte att den nya enheten hade behövts tidigare. Men hade den varit på plats hade inte smittade personer i strid mot pandemiplanen behövt flyttas till korttidsboendet Lyckåsa. En smittad som nu ligger på sjukhus skulle inte heller behöva mellanlanda i sin lägenhet i trygghetsboendet Pärlan i Hässleholm – med cirka 100 äldre – i väntan på att få flytta in på covidenheten till helgen.

På Lyckåsa i Bjärnum kämpar personalen för att vårdtagare med svår andnöd ska få komma till sjukhus där de kan få syrgas. De slår också larm om att de inte har riktiga munskydd som skyddar dem från smitta. Fem av de anställda har nu testats positivt för covid-19.

Personal på Lyckåsa berättar att ambulansen på tisdagen till slut hämtade en smittad boende som behövde syrgas.

Korttidsboendet Lyckåsa har hittils haft elva bekräftat smittade vårdtagare och fem i personalen. Foto: Berit Önell

– Sköterskan fick slåss rätt hårt för att få hjälp. Jag tycker att det är fruktansvärt. De ska få hjälp. Det finns folk som är över 100 som överlever om de får vård, säger en anställd till Frilagt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Personalen befarar att de inte kan skydda sig mot virussmittan med de enkla munskydd de har att tillgå.

– De är inte till för att skydda oss utan bara för att vi inte ska föra smitta vidare.

Munskydden som personalen på det av covid-19 hårt drabbade Lyckåsa använder är av enklaste sort.

Risken är ändå att personal utan symptom kan smitta både vårdtagare och kollegor. Hittills har elva vårdtagare bekräftats smittade, varav en tillfrisknat. Fler väntar på provsvar.

– Vi borde alla testas eftersom vi har så mycket kontakt med vårdtagarna och smittan fortsätter. Vi försöker isolera, ändå får vi fler fall. Det kan vara för att det finns personal utan symptom som är smittade.

Avsaknaden av syrgasbehandling för covidpatienter på äldreboenden har uppmärksammats den senaste tiden. Många äldre får istället palliativ vård med morfin och andra läkemedel som är andningshämmande, något geriatrikprofessorn Yngve Gustafson i Umeå kallar aktiv dödshjälp.

Enligt Birgitta Ljungbeck, Hässleholms kommuns ställföreträdande medicinskt ansvariga sjuksköterska, ska vårdtagare med andningssvårigheter på grund av covid-19 skickas till sjukhus för att få syrgas.

– Vi låter inte någon ligga med andningssvårigheter utan behandling. Även om personen inte klarar respiratorvård kan den få syrgas, säger hon.

På grund av sekretess vill hon inte kommentera motståndet mot att låta boende på Lyckåsa komma till sjukhus för syrgasbehandling.

Den nya covid-19-enheten kommer alltså inte heller att kunna erbjuda syrgas.

– Nej, det är högst osannolikt. Det kan finnas patienter som redan har syrgas i hemmet av andra skäl. Men de har då syrgaspatroner och de räcker inte till covidpatienter eftersom de i regel kräver så mycket syrgas, säger Birgitta Ljungbeck.

Varken den nya korttidsenheten eller det specialiserade hemtjänstteamet kommer att kunna ta hand om alla coronasmittade. Det berättar omsorgens ledande tjänstemän vid en telefonkonferens för media efter omsorgsnämndens arbetsutskott på tisdagen.

– Vi kommer att placera utifrån en prioritetsordning. De som inte kan isoleras på ett säkert sätt i hemmet eller på sitt ordinarie boende ska erbjudas plats, säger Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilt boende.

Bland de prioriterade finns dementa personer som kan ha svårt att förstå att de ska stanna inne i sin lägenhet på äldreboendet.

På sikt ska det bli tolv platser på Högalid. Antalet vårdtagare som hemtjänstteamet kan ta hand om är inte fastställt, inte heller när det kommer igång. På torsdag ska cheferna titta på de intresseanmälningar som kommit in från personal som vill arbeta i det nya teamet. Så fort personalen är på plats och fått utbildning kan teamet starta.

Organisationen är en så kallad kohortmodell, vilket innebär att personalen inte ska gå från sjuka till friska vårdtagare.

– Det här sker väldigt skyndsamt nu. Vi är väldigt angelägna att få igång denna enhet, säger Ulrika Bengtsson.

Hon anser inte att kommunen är sent ute.

– Nej, vi tycker att vi haft en ganska god ickesmitta i Hässleholm, säger hon, men medger att viruset nu spritts rejält, främst på Lyckåsa.

Varken tjänstemän eller politiker vill medge att avsaknaden av en separat enhet för covidsmittade strider mot pandemiplanen som upprättades i slutet på februari. Som Frilagt berättat står där bland annat att smittade inte ska placeras på korttidsboende och att platser ska identifieras där insjuknade smittade kan vårdas avskilt för att minska smittspridning.

– Avskildheten avser i första hand barriärvård, säger Ulrika Bengtsson.

Med det menar hon att den smittade isoleras och att personalen använder skyddsutrustning. Det betyder oftast att personen är kvar i sitt rum på ett äldreboende och isoleras där. På Lyckåsa har för närvarande både sjuka och friska barriärvård eftersom det blev ogörligt att bara isolera de många sjuka.

I pandemiplanen står tydligt att smittade ska vårdas avskilt.

– Vi får utvärdera efter pandemin, säger omsorgschef Anneli Larsson.

Varför bekräftat smittade vårdtagare flyttades in på Lyckåsa ska nu utredas, men de ansvariga vill betona att smittspridningen inte kom från den person som först flyttade in från hemtjänsten i Hästveda. Frilagt anklagas för att ha “piskat upp en stämning” som lett till att hemtjänstpersonal utsatts för glåpord, trots att vi enbart berättat fakta och inte pekat ut någon. Vem som smittade vem är oklart och kommer förmodligen att så förbli eftersom ingen smittspårning enligt smittskyddslagen görs.

Under onsdagen väntas den smittade personen på trygghetsboendet Pärlan komma hem till sin lägenhet i väntan på att covidenheten på Högalid ska öppna. Andra boende oroar sig nu för smittspridning i 15-våningshuset där många har hjälp av hemtjänsten.

– Ska de åka i våra hissar? Här finns en skylt som säger att vi ska undvika onödiga besök på grund av smittorisken och att besökare inte får vistas i allmänna utrymmen, säger en boende.

En boende på trygghetsboendet Pärlan skickas hem från sjukhus med covid-19 bara för att vänta ett par dagar på att enheten på Högalid öppnar. Foto: Henrik Andersson

Frilagt har förgäves sökt omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) om detta. Ledamoten Ulrika Widmark (FV) tycker att det hade varit bäst om den smittade hade kunnat komma direkt från sjukhuset till Högalid, men förstår om sjukhuset inte kan ha kvar en person som inte behöver sjukhusvård och att vederbörande då skickas hem.

Hon är kritisk till att omsorgsnämnden inte fattade beslut om covidenheten vid senaste sammanträdet, den 5 maj.

– Vi har inte hört något alls om detta. Jag fick läsa om ordförandebeslutet i tidningen. Jag tycker inte att det är rätt att jag ska få veta det på det sättet. Ett ordförandebeslut betyder att det är ett beslut på nämndsnivå och inte på tjänstemannanivå, så då kunde vi ju ha beslutat det, säger hon.

Hon fick inte heller del av Karin Axelssons informationsbrev, som Frilagt berättade om på måndagen, förrän hon frågade efter det på tisdagen.

– Jag fick besked att det bara var skickat till alliansens ledamöter, berättar hon.

Den veckovisa information som tjänstemännen skulle skicka till ledamöterna kom senast den 14 maj.

Berit Önell

Antalet bekräftat smittade av covid-19 i Hässleholms kommuns omsorgsverksamhet den 26 maj: Totalt 19

Lyckåsa, korttid: 11, varav 3 på sjukhus, 3 avlidna (4 inklusive en inflyttad från Hästveda hemtjänst), 1 smittfri
Nybo, särskilt boende: 1 avliden
Tyringe hemtjänst: 2
Hästveda hemtjänst: 3, varav 1 avliden (flyttade till Lyckåsa) och 1 på sjukhus
Hemtjänst Väster: 1 på sjukhus
Handikappomsorg: 1 friskförklarad

Läs mer:

2020-05-25 Omsorgen bryter mot sin pandemiplan

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se