torsjö live vers2

Kräver en halv miljon i skadestånd för felbehandling

Kräver en halv miljon i skadestånd för felbehandling

Enligt anhöriga har en person som 2017 vårdades på korttidsboendet Linnégläntan i Hässleholm felbehandlats. Detta anses, av de anhöriga, ha förstört hens liv och det görs därför ett anspråk på 500 000 kronor i skadestånd.

Vårdtagaren bodde på Linnégläntan i Hässleholm på grund av rehabilitering. Detta efter att ha fått en höftfraktur, och därefter gjort en höftoperation, står det i anmälan om felbehandling med skadeståndsanspråk.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Enligt de anhöriga skedde olyckan när vårdtagaren skulle duscha, och få hjälp med det av personal på Linnégläntan. Det var endast en ur personalen som var behjälplig, trots att vårdtagaren hade svårigheter med balansen och nyligen haft en höftfraktur. Personalen tappade vårdtagaren i duschen och hen fick mycket svåra smärtor som följd.

En kväll kom en närstående släkting på besök och då låg vårdtagaren i sängen och hade enorma smärtor. Tidigare samma dag hade Falck-läkare undersökt, och ordinerat röntgen av höften. Trots läkarnas ordination hade personal på Linnégläntan inte vidtagit några åtgärder i samband med fallet i duschen, vare sig i form av röntgen eller annan behandling. På grund av vårdtagarens smärtor och oro för att annan skada kunde ha skett krävde anhörig att hen kom till sjukhus. På sjukhuset visade det sig att hen ådragit sig fraktur även på andra höften, skriver de anhöriga.

Enligt skrivelsen från vårdtagaren och de anhöriga sitter hen ännu i rullstol och läkare har meddelat att hen aldrig kommer att kunna gå på egen hand mera. Familjen anser att Hässleholms kommun, via korttidsboendet Linnégläntan, felbehandlat vårdtagaren och därigenom förstört hens liv. De anhöriga anser även att händelsen är orsak till att vårdtagarens respektive dog i förtid på grund av stor chock.

Omsorgsförvaltningen har anmält händelsen enligt lex Sarah.

Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilt boende, vill inte kommentera fallet närmare.

– Jag kommenterar inga specifika fall. Om det behövs utredas kommer vi att göra det och jag får då se vad utredningen säger. Vi är glada för synpunkter och lär oss genom det, säger Ulrika Bengtsson.

Henrik Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se