torsjö live

Ny covid-19-enhet på Högalid

Ny covid-19-enhet på Högalid

Hässleholms kommun öppnar en ny korttidsenhet för äldre med covid-19 på en avskild del av boendet Högalid där en avdelning nyligen stängdes. Det beslöt omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) på onsdagen, berättar kommunen i ett pressmeddelande. Beslutet kommer efter Frilagts avslöjande om att coronasmittan sprider sig på korttidsboendet Lyckåsa efter att smittade personer flyttats dit från hemtjänsten.

– Jag tycker inte att vi kan vänta tills vi har nämnd. Detta är något som vi vill verkställa så fort som möjligt, säger Karin Axelsson.

Omsorgen hade på onsdagen 15 misstänkt eller bekräftat smittade.

Den nya enheten ska ha särskilt utbildad personal som också kommer att bemanna ett specialiserat hemtjänstteam.

Äldreboendet Högalid ska inom kort få en ny enhet för äldre med covid-19. Foto: Berit Önell

Syftet är att minska smittspridningen och öka tryggheten för både de äldre och personalen genom att hålla isär smittade från friska personer och begränsa antalet medarbetare som vårdar personer med covid-19.

Den nya enheten kommer att kunna ta emot maximalt tolv vårdtagare.

Karin Axelsson berättar att frågan om en specialiserad enhet och ett team diskuterats i några veckor, bland annat vid omsorgsnämndens förra sammanträde, den 5 maj. Men nu anser hon att det brådskar eftersom antalet smittade inom omsorgen ökar. Nästa sammanträde i nämnden är inte förrän den 9 juni.

– Vi kan inte vänta, det är bättre att sätta full fart nu. Vi räknar med att komma igång senast den 1 juni, så fort det bara går. Tjänstemännen skulle kontakta länsstyrelsen redan idag, det är ju helg imorgon, säger Karin Axelsson.

Smittspridningen på ett korttidsboende som Lyckåsa i Bjärnum har också spelat in.

– Det finns en oro för att fler blir smittade, man byter folk mer på ett korttidsboende, säger Karin Axelsson.

Omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) anser att det brådskar att få igång covid-19-enheten. Foto: Lotta Persson

Hon konstaterar att det finns en allmän rädsla bland pensionärer att bli smittade, både på äldreboenden och av personal i hemtjänsten. På den nya enheten kommer personalen att få extra utbildning och utrustning.

– Det blir mer som på sjukhusen, säger Karin Axelsson.

På onsdagen rapporterade kommunen till länsstyrelsen att det finns 15 pågående misstänkt smittade och bekräftat smittade inom omsorgens verksamheter. Totalt nio personer var bekräftat smittade sedan den 15 mars. Enligt omsorgschef Anneli Larsson har två av dessa nu avlidit och en tillfrisknat.

Enligt lägesbilden som skickats till socialstyrelsen på onsdagen bodde fem smittade på korttidsboende, varav en vårdades på sjukhus, och fyra hade hemtjänst, varav tre på sjukhus.

Omsorgschef Anneli Larsson berättar att det redan finns personal som anmält intresse. Foto: Privat

Anneli Larsson säger också att covid-enheten ska öppna så fort den bara kan. Det som behöver ordnas är främst att skaffa fler vårdsängar och att rekrytera personal.

– Vi börjar med sex platser och kan utöka till tolv, säger Anneli Larsson.

Hon berättar att det redan finns personal som anmält intresse.

Teamet kommer att ha personal som kan åka ut till coronasmittade i hemtjänstområdena. Den ordinarie hemtjänstpersonalen ska då inte arbeta med dessa vårdtagare.

– Det blir bara detta teamet som kommer att arbeta med de smittade där. Vi ska hålla isär personalen för att minska smittspridningen, säger Anneli Larsson.

Tanken är också att minska belastningen på den övriga hemtjänstverksamheten.

– Det blir tryggare för brukare, anhöriga och personal.

De som ska arbeta med covid-19 är de som valt att arbeta med detta och de ska få goda förutsättningar för det.

– Det är inte alla som känner sig trygga i att jobba med det. Det finns också personal som tillhör riskgrupper, säger Anneli Larsson.

Hon vill inte säga att något fel begicks när konstaterat smittade personer flyttades in på Lyckåsa i förra veckan.

– I det läget som de befann sig gjorde de den bedömningen. Det var biståndshandläggare som fattade besluten, grundat på information från olika håll. Ibland används korttid när vårdtagare är för sjuka för att vara hemma, men inte tillräckligt sjuka för sjukhusvård, säger hon.

Ett av problemen på Lyckåsa är att det är svårt att isolera smittade personer eftersom merparten av rummen saknar egen toalett. Likadant är det på kommunens andra korttidsboende, Linnégläntan i Hässleholm.

– Vi vill nu undvika att ha smittade på korttidsboende. Därför vill vi ha den här nya enheten, säger Anneli Larsson.

Covid-19-enheten kommer också att klassas som korttidsboende.

De smittade som nu befinner sig på Lyckåsa får stanna där och isoleras genom så kallad barriärvård, så långt det går.

Tror du att ni hade sluppit smittspridning på Lyckåsa om covid-19-enheten hade varit klar i förra veckan?

– Det är svårt att säga, man kan få in smitta ändå, säger Anneli Larsson.

Angående påbudet i början på veckan om att personal skulle dela visir på Lyckåsa säger hon säger att hon inte känner till det, men att det inte är meningen att de ska återanvändas.

– Nej, vi använder dem endast som engångs för att minska smittrisken.

Personal inom omsorgen provtas fortfarande bara för covid-19 om de har symptom. Syftet är enligt Region Skåne att de som testas negativt snabbare ska kunna gå tillbaka till arbetet. Ändå står det på kommunens hemsida på tisdagen att det är en viktig del i att minska smittspridningen.

Anneli Larsson säger att det hade varit önskvärt att testa även personal utan symptom.

– Om det hade varit lättare att få tag i testmaterial är det klart att det hade varit positivt, men så ser det inte ut, säger hon.

Berit Önell

Läs mer:

2020-05-18 Covidsmittade flyttades till korttidsboende

2020-05-19 Två coronasmittade till på Lyckåsa

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se