torsjö live

Bättre information vid inflyttning på äldreboende

Bättre information vid inflyttning på äldreboende

Nya rutiner för information vid inflyttning på äldreboendet Högalid skapades efter att anhöriga kritiserat att inskrivningssamtal uteblev. Enligt omsorgsförvaltningens utredning har samtliga brister som anhöriga påtalat åtgärdats.

Frilagt berättade den 22 april om de anhörigas klagomål på ett flertal missförhållanden på Högalid. Deras demenssjuka närstående fick akut plats på Högalid när daglig verksamhet i mars stängde på grund av covid-19. Bedömningen var att vårdtagaren inte längre är trygg i sitt hem med enbart hjälp av hemtjänsten.

De anhöriga anmärkte bland annat på bristande hygien, vilket av personalen ska ha förklarats med att det inte hållit något inskrivningssamtal med genomgång av hygienrutiner med mera. Enligt utredningen åtgärdades bristerna redan innan de anhöriga lämnade in ett skriftligt klagomål i mitten av april.

Enhetschefen hade en vecka efter inflyttningen ett möte med de anhöriga för att höra vad de sett och upplevt under denna tid. Där togs det upp att anhöriga upplevde att deras släkting inte trivdes på Högalidshemmet, och att hen var missnöjd med vården.

Enligt utredningen har vårdtagaren efter mötet fått daglig dusch och övrig god hygien enligt upprättad genomförandeplan. Enhetschefen kontrollerar regelbundet att insatserna genomförs.

En ny rutin skapades den 1 april, som ska säkerställa att all information inhämtas vid inflyttning, och sedan rapporteras vidare till personalgruppen.

Anhöriga framförde även därefter att vårdtagaren inte trivs på boendet och vill flytta hem till sin bostad. I början av april hölls ett telefonmöte då anhöriga informerades om omöjligheten i att tillgodose vårdtagarens behov i hemmet, detta eftersom hen har ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov dygnet runt.

Anhörig blev erbjuden att flytta vårdtagaren till annat boende, men tackade nej. I mitten av april önskade anhörig skriftligt beslut på ansökan om hemtjänstinsatser. Det slutade med att ansökan avslogs.

Omsorgsförvaltningen bedömer nu att ärendet är utrett i tillräcklig omfattning och avslutar det.

Henrik Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se