torsjö live

Covidsmittade flyttades till korttidsboende

Covidsmittade flyttades till korttidsboende

Covid-19 prover omhändertas. Foto: Liselotte Österlind, Medicinsk service, Region Skåne

Två personer med bekräftad covid-19 flyttades i förra veckan från hemsjukvård i Hästveda till korttidsboendet Lyckåsa i Bjärnum.

– Vi har inte kunnat säga nej. Det beslutet är fattat på högre ort, säger Johan Berglund, enhetschef på Lyckåsa där de flesta rummen har delad toalett.

Växelvården på Lyckåsa har stoppats på grund av smittan.

Även i Tyringe har hemsjukvården ett konstaterat fall av covid-19.

Frilagt kunde på måndagen inte få fram säkra uppgifter om antalet bekräftade fall av covid-19 i Hässleholms kommun. Enligt vad omsorgsnämndens ordförande Karin Axelsson (M) skrev på Moderaternas Facebook var det på fredagen totalt sex personer inom omsorgen fördelat på gruppboende, särskilt boende, korttidsboende och ordinärt boende med hemtjänst. En av dessa har tillfrisknat och en har avlidit. Karin Axelsson poängterade att inget boende hade utbredd smitta.

Bland personal, boende och anhöriga finns dock en stor oro för att coronamsittan nu börjar sprida sig inom äldreomsorgen i kommunen.

Svårare att isolera på korttidsboende

– Det snackas så mycket om att skydda våra äldre. Varför flyttar man då personer med bekräftad smitta till ett boende där ingen är smittad? Ett korttidsboende har dessutom inga möjligheter att följa riktlinjerna om att isolera dem på rummen med egen toalett. Bara ett rum på varje avdelning har egen toalett, säger anställda på Lyckåsa till Frilagt.

Som namnet säger är korttidsboende till för placering under kortare tid, ofta för äldre som kan behöva vård och rehabilitering en tid efter en sjukhusvistelse innan de flyttar hem igen eller får plats på ett annat boende.

Personalen berättar att beskedet nu var att de smittade måste flytta in på ett boende för att de inte kunde få mer bistånd från hemsjukvård och hemtjänst.

– Den ena hade jättehög feber.

En av de smittade har nu lagts in på sjukhus. Flera av de boende hade på måndagen feber och skulle testas för covid-19. De finns dock inte på samma avdelning som de konstaterat smittade.

Personalen säger att cheferna är duktiga på att begränsa antalet anställda per vårdtagare, men att det inte håller fullt ut när anställda blir sjuka.

Skyddsutrustning ska finnas nu. Det var sämre med det vid ett tidigt misstänkt fall som sedan testades negativt för covid-19. Då fanns inga munskydd, enbart visir och dessa var inlåsta på en chefs expedition.

– Sedan fick vi en förseglad låda som bara fick brytas vid konstaterad smitta, berättar en anställd.

Visir ska användas av flera

Häromdagen kom ett anslag om ny hantering av visir upp på Lyckåsa.

– Visiren är flergångs och de är inte personliga. När ni tagit av visiren så torka av dem noga med ytdesinfektion, står det.

Personalen uppmanas att använda visiren så länge de fungerar. Efterhand blir de matta och ogenomskinliga och då ska de slängas.

– Använd inte samma visir till flera brukare utan att rengöra dem mellan besöken, säger anslaget.

Personalen tycker att det bästa vore att en avdelning på etrt boende avdelades för covid-19, så att samma personal kan vårda dem.

– Då lär sig personalen det och tänker ett steg före. Men det ska inte vara ett korttidsboende.

Ett önskemål är att personalen får testas, något som också utlovats från Region Skånes smittskyddsläkare.

– Nu säger de att de är klara med vårdpersonal och ska börja testa poliser istället. Vi har inte sett röken av någon provtagning. Men det gäller tydligen bara personal med luftvägssymptom.

En anställd säger att personalen borde använda munskydd för att inte smitta vårdtagare, framförallt i hemtjänsten.

– Det måste vara mindre risk. Kanske jag inte skyddar mig själv, men jag kan skydda någon annan.

Anhörig vill ha mer insyn

Anhöriga till de boende på Lyckåsa fick information om det första smittfallet i förra veckan.

En anhörig som Frilagt talat med är mycket orolig för att smittan ska spridas till övriga boende som redan är sköra och kanske inte klarar det.

– Vi bara väntar på det. De har ju ätit i samma matsal. I och med att det tar lång tid innan man blir sjuk kan det hinna spridas mycket, säger hen.

Eftersom det är besöksförbud på Lyckåsa, liksom på övriga äldreboenden, är det svårt för anhöriga att veta vad som händer.

– Vi kommer ju inte in på stället, vi kan bara prata på telefon. Vi har ingen insyn, inte mer än vad sköterskorna berättar.

Den anhöriga skulle vilja ha mer information och tycker att det är fel att ansvariga försöker mörka vilka boenden som är drabbade av smittan.

– Jag anser att folk har rätt att få veta.

Beredda på fler fall

Johan Berglund bekräftar att det nu finns fler misstänkt smittade på Lyckåsa.

– Det finns ytterligare misstänkta som är testade, men vi har inte fått svar. Det är ju inte konstigt att man får lite noja nu och vill testa fler. Vi är beredda på att det kommer fler fall, säger han.

Han säger att nya boende ska vara isolerade i 14 dagar efter ankomst till Lyckåsa.

– Men det är inte alltid möjligt. Om det inte går att hålla dem på rummet distanserar vi i mesta möjliga mån, säger han.

De flesta av de boende äter nu på sina rum.

Johan Berglund instämmer i att det är svårare att klara isoleringen på ett korttidsboende.

– Klart det är svårare. Vi är oerhört kreativa på den fronten, säger han.

Med det menar han bland annat att problemet med egen toalett går att lösa.

– Vi får avdela med skärmar, säger han.

Hade det varit bättre att placera de smittade på andra boenden?

– Ja, jag kan inte annat än hålla med om det, säger han.

Han försäkrar att både smittade och misstänkt smittade isoleras. Men smittspårning har inte skett.

– Smittspårning beslutas av Smittskydd Skåne och det har inte varit bedömningen i dessa fall, säger han.

Målsättningen är att dela upp personalen så att avdelningarna hålls isär. Efter den bekräftade smittan har timvikarierna också meddelats att om de jobbar på Lyckåsa kan de inte jobba på andra ställen.

– Det är ohyggligt smittsamt det här skitet, säger Johan Berglund.

Han är inte orolig för att skyddsutrustningen inte ska räcka till.

– Vi har nu så det räcker. Hur länge vet jag inte, det beror på hur många smittade det blir. Men det är gott mått nu, säger han.

En person som fått hjälp av hemtjänsten i Tyringeområdet vårdas också sedan slutet på förra veckan på sjukhus med konstaterad covid-19.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se