torsjö live

Besvärligt att få fiber på landsbygden

Besvärligt att få fiber på landsbygden

Fiberutbyggnaden på landsbygden dröjer. Först i slutet på 2023 eller början på 2024 beräknas samtliga invånare i Hässleholms kommun ha fått erbjudande om fiber, alltså långt efter den ursprungliga målsättningen som var 2020. Bilden är från kommunens fibergrävning i Hörja 2017. Foto: Berit Önell

Företagaren Thorbjörn Lindquist i Algustorp utanför Ballingslöv har väntat länge på fiber för att få en fungerande internetuppkoppling. Han hade först avtal med Telias dotterbolag Zitius, som kommunen inte gav grävtillstånd. Kommunen skulle ta över, men sedan har ingenting hänt. Thorbjörn Lindquist riktar nu skarp kritik mot kommunens utbyggnadstakt för fibernätet. Han har flera gånger sökt besked från ansvariga, men utan framgång.

Chefen för Hässleholms Fibernät, Tony Hadarson, säger till Frilagt att huvudprojektet beräknas vara klart i slutet på 2023 eller i början på 2024. 2015 togs beslut om det projektet, som innebär att erbjuda samtliga invånare i Hässlehoms kommun en fiberanslutning.

Thorbjörn Lindquist, som tillsammans med Victoria Lindquist driver Graphoteket AB som ligger i Hässleholm, är besviken på hur kommunen hanterat fiberutbyggnaden. Han bor i Algustorp, företaget han jobbar i är verksamt inom den grafiska branschen och mycket beroende av en fungerande internetuppkoppling.

Vad säger Hässleholms Fibernät till dig beträffande fiberutbyggnaden i Algustorp?

– De säger inte ett dugg, och nu har jag ändå kämpat för att få fiber i flera år, säger Thorbjörn Lindquist.

Första gången, i januari 2017, tecknade han avtal med Telias dotterbolag Zitius.

– Det gick en tid, och efter cirka ett år, i januari 2018, kontaktade jag åter Zitius, som skulle gräva ner fiber. De återkom med svar som sa att det skulle dröja till mars 2018, men de fick sedan inte gräva och lade då ner projektet. Vid förfrågan till Telia fick jag besked att fiberanslutning skulle vara klar sommaren 2018. Så blev det dock inte, och nästa besked sa att det skulle vara klart i mars/april 2019 på grund av problem med markavtal. Telia fick inget grävtillstånd, säger Thorbjörn Lindquist.

Vad har hänt sedan dess?

– I juni 2019 träffade jag avtal om fiber med Hässleholms kommun. De skulle sätta igång att gräva efter semestern, men de som skulle gräva försatte sig själva i konkurs. Det skulle då göras en ny upphandling för området norr om Almaån och den skulle vara klar tidigt i år. Jag har ännu inte hört något om den upphandlingen. Jag har den 14 april samt den 29 april i år ställt en direkt fråga till Helena Winter, kommunikatör på Hässleholms Fibernät, om när jag kan få fiberanslutning. Jag har ännu inte fått något svar. Via ett kontaktformulär den 8 maj, har jag upprepat frågan, men även där har svar uteblivit, säger Thorbjörn.

Du driver ett företag, som bland annat erbjuder webbtjänster. Hur påverkas företaget av den bristfälliga fiberutbyggnaden?

– Ibland måste vi jobba hemifrån men det går inte bra, så det är bedrövligt. Vi använder ADSL, och det med blandat resultat. Ibland är det full fart, ibland går det inte alls. Där vi bor är det låglänt och vi har därför dålig mobiltäckning. Vi kommer att installera en router med extern antenn. Då kan vi i alla fall komma upp till ca 20Mbit/s, enligt Thorbjörn.

Vad tycker du om hanteringen av ert ärende?

– Vad jag förstår fick Zitius inte gräva eftersom det delvis gällde kommunens mark. Det största irritationsmomentet är att man inte tillät dem som från början skulle gräva att fullfölja jobbet. Och sedan inte slutförde det själv. Generellt sett vill man att vi skall låta landsbygden leva, men min uppfattning är att detta är inget som Hässleholms kommun lever efter. Jag är trött på detta nu, säger Thorbjörn.

”Kostnaderna måste ner för att
uppdraget ska kunna slutföras”

Tony Hadarson, kommunens fiberchef. Foto: Berit Önell

Frilagt frågar chefen för Hässleholms Fibernät, Tony Hadarson, hur och när frågan om fiberutbyggnad på landsbygden ska lösas.

– Vi håller på med en omfattande utredning med tidsplaner, och vi har tagit fram nyckeltal för kostnader. När vi går ut på glesbygden har vi sett att kostnaderna måste ner för att uppdraget ska kunna slutföras. Ungefär 600 000 meter ska grävas ute på landsbygden och det är mycket som kan försena, till exempel tillstånd, markägare med mera, säger han.

Varför är upphandlingen inte klar?

– Upphandlingen är klar sedan i mars förra året och vi har anmält den också. Det vi däremot sett är att önskat resultat uteblivit. Vi har fått ner priserna, men inte tillräckligt. Vi har byggt i tätort tidigare. Där fick vi ner priset 30-45 procent. När vi nu går ut på glesbygd visar det sig att vi behöver göra ytterligare åtgärder.

– Någon gång i slutet på 2023 eller i början på 2024 beräknas huvudprojektet vara slutfört. Det innebär att alla som bor i Hässleholms kommun, och inte har fiber innan, ska få ett erbjudande om fiberanslutning, säger Tony Hadarson.

Varför har Hässleholms Fibernät inte svarat på mailen från Thorbjörn Lindquist?

– Vi har tagit emot mailen. Det som stod där var inte direkta frågor, utan snarare påståenden. Det är svårt att svara på påståenden, säger Tony Hadarson.

Enligt projektstatus 2020-03-23 är entreprenörer för huvuddelen av de olika områdena inte klara.

– Då det ekonomiska läget har förändrats så har vi tillfälligt tagit bort alla datum på planerade byggstarter. När budgeten är beslutad så kommer vi gå ut med den reviderade tidsplanen, skriver Hässleholms Fibernät på sin hemsida.

Henrik Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se