torsjö live

Coronafall till Linnégläntan Covid-19-enhet dröjer

Coronafall till Linnégläntan Covid-19-enhet dröjer

En coronasmittad person har flyttats till korttidsboendet Linnégläntan i Hässleholm, trots kritiken mot inflyttningen till Lyckåsa i Bjärnum där totalt 16 boende nu konstaterats smittade, varav fem avlidit.

– Vi har efter diskussion med Region Skånes vårdhygien och smittskydd bestämt att inte flytta in fler på Lyckåsa. Det ska läka ut där så smittan får ett stopp, säger Birgitta Ljungbeck, tillförordnad medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hon ser ingen annan lösning än Linnégläntan i väntan på den planerade covidenheten på Högalidshemmet. Denna dröjer och det finns inte längre något datum för när den kan öppna.

Birgitta Ljungbeck berättar att den nyinflyttade på Linnégläntan hade provtagits för covid-19 före flytten, men att smittan bekräftades först därefter.

Hon säger att det finns goda möjligheter till barriärvård på Linnégläntan, trots att de flesta av rummen där saknar egen toalett, liksom på Lyckåsa. Nu blev det rum med egen toalett.

Enligt Birgitta Ljungbeck är det angeläget att få stopp på smittan på Lyckåsa.

– Ju fortare det kan läka ut desto bättre. Vi behöver också komma igång med växelvården igen, säger hon.

Hon kan inte svara på varför kommunen inte följer sin egen beredskapsplan för pandemin som fastställdes i slutet på februari. Där står både att inga smittade ska placeras på korttidsboende och att särskilda platser ska identifieras där smittade kan vårdas avskilt för att minska spridning.

I pandemiplanen står tydligt att smittade ska vårdas avskilt och också att smittade inte ska placeras på korttidsboende.

– Vi måste samtidigt kunna lita på det myndigheterna säger, att skyddsutrustningen räcker, om vi gör rätt. Allmänheten har ofta inte tillit till det, säger Birgitta Ljungbeck.

Men är det verkligen säkert, smittan har ju spridit sig både på Lyckåsa och i hemtjänsten?

– Den mänskliga faktorn finns ju också, man kan inte helgardera sig. Det är svåra frågor, säger Birgitta Ljungbeck.

Ni har ju en beredskapsplan, varför följer ni inte den?

– Bedömningen här var att personen inte kunde vara hemma längre. Då är kommunen skyldig att ta hand om vederbörande på annat sätt. Korttid är ju det som finns, vi har inga särskilda boendeplatser för smittade. Men jag får be att få återkomma om beredskapsplanen, säger Birgitta Ljungbeck.

Ulrika Bengtsson, verksamhetschef för särskilt boende, känner inte heller till vad beredskapsplanen säger.

– Jag vet inte vad det står där. Jag har inte den framför mig, säger hon.

Hon är inte ansvarig för korttidsboendena, men däremot för de “vanliga” äldreboendena som hade varit alternativet om korttidsboendena inte skulle användas till smittade och det inte gick att förstärka hjälpen i bostaden.

Ulrika Bengtsson har inte fått frågan om smittade kan placeras på något av de särskilda boendena.

– Det har inte varit aktuellt, säger hon.

Hon är däremot engagerad i arbetet med den nya covidenheten, men har ingen direkt förklaring till varför den inte öppnade den 1 juni som tidigare sagt.

– Det har inte hänt något särskilt. Vi behövde mer tid. Planeringen fortskrider. Vi vill ha en trygg och säker vård, säger hon.

Förberedelserna för den nya covidenheten på Högalidshemmet har tagit längre tid än väntat. Nu är det oklart när den kan öppna. Foto: Henrik Andersson

Hon har idag inget datum att ge. Men enheten lär inte öppna denna veckan.

– Det tror jag inte, säger hon.

Dock anser hon att öppningen brådskar.

– Ja, syftet är att rädda liv i slutänden. Vi vill inte ha in smittan på äldreboendena, säger hon.

Men den har kommit in på korttidsboendena?

– Vi håller oss till riktlinjerna om barriärvård. Vi har korttidsboende av en anledning, säger Ulrika Bengtsson.

Hittills har bara omsorgspersonal med symptom testats i Hässleholm kommun. Men Birgitta Ljungbeck har fått veta att det nu ska bli mer frikostiga tester, även för personal utan symptom, vilket hon välkomnar. Därmed blir det också möjligt att smittspåra, något som inte skett hittills, trots att covid-19 enligt smittskyddslagen ska smittspåras.

– Smittskyddsläkarna har också sagt att vi ska få provta all personal, berättar Birgitta Ljungbeck.

Folkhälsomyndigheten meddelade på tisdagen att smittspårning ska återupptas för att begränsa smittspridningen och att det är lättare nu eftersom det nu blivit färre fall. Men det gäller inte i hela landet. I Skåne ligger nivån ganska stilla och i Hässleholm tycks smittspridningen ha ökat.

Antalet konstaterat coronasmittade i Hässleholm ökar. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

På onsdagen har totalt 16 personer som bor eller bott på Lyckåsa bekräftats sjuka i covid-19. En har tillfrisknat och fem har avlidit. Åtta vårdas nu på Lyckåsa och två på sjukhus.

Ytterligare en vårdtagare i hemtjänsten i Tyringeområdet har bekräftats smittad, därmed totalt tre.

Hemtjänsten i Hästveda har inga nya bekräftade fall. Där har totalt tre bekräftats smittade, varav en avlidit och en tillfrisknat.

En vårdtagare inom hemtjänsten på Väster i Hässleholm har tidigare bekräftats smittad och tillfrisknat.

En person på särskilt boende har tidigare bekräftats smittad och avlidit.

En person inom handikappomsorgen har tidigare konstaterats smittad och tillfrisknat.

Med den nyinflyttade på Linnégläntan har kommunens omsorgsverksamheter hittills haft totalt 26 bekräftade fall.

Enligt Region Skånes statistik på onsdagen har 42 personer hemmahörande i Hässleholms kommun bekräftats coronasmittade sedan den 15 mars. Det är sju mer än för en vecka sedan. I denna statistik ingår dock inte personer som testats i andra omsorgsverksamheter än äldreboenden och korttidsboenden. Den verkliga siffran över bekräftat smittade i Hässleholm blir därmed 50.

Antalet bekräftat smittade i Skåne är 1 851, en ökning med 70 sedan tisdagen. Antalet avlidna är 206, tio fler än på tisdagen. 83 personer vårdas på sjukhus för covid-19 (fem fler än på tisdagen), varav 16 i intensivvård (två fler än på tisdagen).

Berit Önell

Uppdatering:
På torsdagen meddelar omsorgen att ytterligare en person avlidit och att totalt 25 personer hittills konstaterats coronasmittade. Birgitta Ljungbeck förklarar att gårdagens totalsiffra på 26 var felaktig på grund av ett missförstånd angående Tyringe hemtjänstområde där det finns totalt två fall, inte tre. En av dessa två har nu avlidit.

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se