torsjö live vers2

Badhus i stadsdelen Norden

Badhus i stadsdelen Norden

Kommunledningen vill nu bygga ett badhus inom stadsdelen Norden. Det är samma placering som förordades av tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen år 2016.

Badhusen i Hässleholms kommuns ägo är omkring 50 år gamla. Det har i många år förts diskussioner om att bygga ett nytt badhus i Hässleholm. Under årens lopp har även ett flertal utredningar presenterats.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Ett nytt badhus bör i första hand placeras i kvarteret Norden, helst på fastigheten i korsningen Götagatan-Väpnaregatan, enligt den tidigare utredningen från stadsbyggnadskontoret. Kommunalråden Lars Johnsson (M) och Hanna Nilsson (SD) är nu inne på samma linje medan Lena Wallentheim (S) är skeptiskt och ville ha återremiss.

2016 tog stadsbyggnadsförvaltniningen fram en lokaliseringsstudie. Studien bedömde översiktligt olika placeringar av ett nytt badhus utifrån krav som handlade om stadsutveckling. Studien följdes därefter av en utredning med tre alternativ. De tre alternativen var Österåsområdet, brandstationsområdet/golfbanan och stadsdelen Norden.

Placeringen av badhuset ansågs vara lämpligast i stadsdelen Norden, som är belägen mellan T4-området och Bokebergsområdet i västra centrum.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett framtida badhus placeras inom stadsdelen Norden, och att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag till budget.

Lena Wallentheim (S) yrkade på återremiss. När förslaget inte gick igenom deltog hon inte i beslutet. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vad var skälet till att du yrkade på återremiss?

– Vi är helt eniga om att vi ska bygga ett badhus, och gärna så snabbt som möjligt, eftersom vi vet att det finns en del saker med Qpoolen som inte fungerar, det behövs mycket reparationer och så vidare. Stadsdelen Norden är ett av våra större områden för bland annat bostadsbyggande. Vi vet att det planeras en skola, kanske en förskola, en park ska anläggas där. Om man nu lägger ett badhus där med parkeringsyta, hur stora möjligheter finns då kvar och hur många bostäder kan det byggas?, säger Lena Wallentheim (S).

Tidigare har Henrik Samevik, avdelningschef på kultur- och fritidsförvaltningen redogjort vid parlamentariska gruppens möte för visionen om ett nytt badhus. Enligt hans jämförelser med andra orter, skulle det kunna kosta mellan 250 och 350 miljoner kronor. Bland möjliga funktioner nämnde han ett så kallat utsimningsbad med förbindelse från badhusets inomhusbassäng till en utomhusbassäng som eventuellt kan kombineras med en större utemiljö.

Henrik Andersson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se