torsjö live vers2

Badhus i stadsdelen Norden

Kommunledningen vill nu bygga ett badhus inom stadsdelen Norden. Det är samma placering som förordades av tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen år 2016. Badhusen i Hässleholms kommuns ägo är omkring 50 år gamla. Det har i många år förts diskussioner om att bygga ett nytt badhus i Hässleholm. Under årens lopp har även ett flertal utredningar presenterats. […]

Förslag att stänga badplatser 2021 tillfälligt stoppat

De sju badplatser som just räddats för denna sommar blev åter nedläggningshotade när kultur- och fritidschefen Anders Rosengren föreslog anpassningar för nästa års budget. Men Winnie Aronsson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, lyfte i sista stund ut hela ärendet från dagordningen inför senaste sammanträdet. – Jag tyckte inte att det var riktigt lämpligt att […]