torsjö live

Förslag att stänga badplatser 2021 tillfälligt stoppat

Förslag att stänga badplatser 2021 tillfälligt stoppat

De sju badplatser som just räddats för denna sommar blev åter nedläggningshotade när kultur- och fritidschefen Anders Rosengren föreslog anpassningar för nästa års budget. Men Winnie Aronsson (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, lyfte i sista stund ut hela ärendet från dagordningen inför senaste sammanträdet.

– Jag tyckte inte att det var riktigt lämpligt att badplatserna var med som besparing igen, säger hon.

Imorgon, onsdag, har hon möte med tjänstemännen för att försöka hitta en lösning.

En nedläggning av badplatserna Humlesjön, Mjölkalånga, Möllerödssjön, Kallsjön, Dalsjön, Sjömellet och Bubbarp skulle enligt tjänstemännen spara 425 000 kronor. Det fanns med i sparförslagen för i år, men stoppades när kommunledningen sköt till pengar. Några extra medel för nästa år är dock inte aviserade.

Humlesjön nära Röke är en av de badplatser som tillfälligt räddats för andra gången. Foto: Berit Önell

– Vi får se var vi kan hitta pengar, säger Winnie Aronsson.

Kan det bli aktuellt att begära mer pengar av kommunledningen till badplatserna?

– Det kan jag inte svara på. Vi får först titta på det igen, säger Winnie Aronsson.

För att klara den föreslagna budgetramen för 2021 måste kultur- och fritidsnämnden spara eller öka intäkterna med cirka 1,6 miljoner kronor. Trots att budgeten klubbas först i höst har kommunstyrelsen redan nu gett nämnderna i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans nästa år.

Anders Rosengren konstaterar i sin tjänsteskrivelse att förra årets sparåtgärder med bland annat borttagande av bidragen till studieförbunden leder till minskade intäkter. Kulturhuset och Markan kommer att tappa 150 000 kronor, avsaknaden av restaurang i kulturhuset beräknas ge ett minus på 200 000 kronor och minskade lönebidrag på Österås ett minus på 160 000 kronor. Dessutom kommer kommunens nya gemensamma kontaktcenter att ge extra kostnader för kultur- och fritidsnämnden på 114 000 kronor.

Rosengren anser inte att det är tillrådligt att dra ner mer på tjänster eftersom det kommer att påverka kommunens service till medborgarna mycket negativt. En del av tjänsterna bidrar också direkt till förvaltningens intäkter. De möjligheter han ser är istället att lägga ner verksamheter som inte har särskild personal och se över bidrag. Dessutom hoppas han på ökade intäkter från vindskydden på Hovdala och den nyinvigda rekreationsavdelningen i Qpoolen samt minskning av föreningsbidrag och höjda taxor för uthyrning av lokaler till privata fester och möten.

Anders Rosengrens förslag innehöll också färre nämndsmöten, ökade intäktskrav och ett odefinierat effektiviseringskrav.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se