torsjö live vers2

Öppenhet krävs kring Sveriges coronahantering

INSÄNDARE. Under de senaste veckorna har en stor andel av svenska folket börjat ifrågasätta den svenska coronastrategin. I grunden är det positivt att en större del av befolkningen aktivt sätter sig in i den valda strategin och ifrågasätter den slappa hanteringen samt sätter Sveriges valda väg i perspektiv med bland annat hur viruset hanteras i […]

De vill främja öppen debatt kring coronastrategin

Facebookgruppen “Tillsammans mot Sveriges coronastrategi” ifrågasätter den svenska coronahanteringen och kräver både mer radikala åtgärder och en öppen debatt. – Det har varit svårt att ha en åsikt som avviker från myndigheternas, säger Karolina Andersson, jurist och en av initiativtagarna, bosatt i Stockholm, men med sina rötter och en släktgård i Osbytrakten. Karolina Andersson besökte […]

Har storleken betydelse?

Som nyinflyttad i Sösdala läste undertecknad med intresse ett inlägg på insändarsidan i NSK lördagen den 30 maj 2020. Vi kan här föga förvånande se två S-politiker skylla på sina politikerkollegor i andra läger för som det sägs i texten ”allt som stängts ned” i Sösdala.I NSK tisdagen den 2 juni 2020 tycker två SD-politiker […]

Sösdala – en viktig ort i kommunen

INSÄNDARE. I den södra delen av Hässleholms kommun ligger Sösdala, det känner nog de flesta i vår kommun till. Men vet politikerna i Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna att Sösdala är en del av Hässleholms kommun eller vill de gärna bortse från denna fakta. Sösdala har drabbats väldigt hårt av styret (M, KD, L) nu […]

Fler åtgärder för att stötta närings- och föreningsliv

Covid-19 har inneburit negativa effekter för ekonomi och samhälle. Därför har kommunstyrelsen i Hässleholm tidigare beslutat om ett handlingsprogram för att stödja näringsliv och föreningsliv. Nu utökas stöden ytterligare. Efter beslutet om ett handlingsprogram, som togs den 1 april, har förutsättningarna för arbetsmarknad, föreningsliv, samt delar av näringslivet försämrats ytterligare. Därför har kommunstyrelsen beslutat om […]

Anmäler LSS-boende efter anhörigs död

En anmälan om missförhållanden mot en vårdtagare har inkommit till omsorgsförvaltningen. Vårdtagaren avled och enligt anmälan berodde det på bristande tillsyn. Personen led av ett psykiskt funktionshinder och en neurologisk åkomma. Vårdtagaren kunde inte förutse konsekvenser av sitt agerande och sina uttalanden. Detta på grund av handikappet, som också påverkade vårdtagaren intellektuellt. Läkarutlåtanden gör gällande […]

Coronafall till Linnégläntan Covid-19-enhet dröjer

En coronasmittad person har flyttats till korttidsboendet Linnégläntan i Hässleholm, trots kritiken mot inflyttningen till Lyckåsa i Bjärnum där totalt 16 boende nu konstaterats smittade, varav fem avlidit. – Vi har efter diskussion med Region Skånes vårdhygien och smittskydd bestämt att inte flytta in fler på Lyckåsa. Det ska läka ut där så smittan får […]