torsjö live

Har storleken betydelse?

Har storleken betydelse?

Som nyinflyttad i Sösdala läste undertecknad med intresse ett inlägg på insändarsidan i NSK lördagen den 30 maj 2020. Vi kan här föga förvånande se två S-politiker skylla på sina politikerkollegor i andra läger för som det sägs i texten ”allt som stängts ned” i Sösdala.
I NSK tisdagen den 2 juni 2020 tycker två SD-politiker att nämnda S-politiker glömmer bort orsakerna.
Vi har över tid sett olika politiska majoriteter styra och ställa i Hässleholms kommun varför stora delar av politikeretablissemanget från höger till vänster måste ta på sig ansvaret för den situation som nu råder i Sösdala och andra kransorter.
Undertecknad tyckande gräsrot, helt stående utanför partipolitiken, vill poängtera att jag tillsammans med många andra vill se ett fungerande badhus med tillhörande simhall i Sösdala. Jag vill också förutom Sösdala se väl fungerande kransorter i Hässleholms kommun.
För att se saken i ett lite större perspektiv indelades landet Sverige i samband med 1862 års kommunförordningar i cirka 2 500 primärkommuner. Efter en rad kommun-sammanslagningar har vi nu, om inte minnet sviker, 290 kommuner med ett genomsnittligt invånarantal på ca 30 000. Norge har som jämförelse 434 kommuner med ett invånarantal på i snitt 10 000. Sverige har med sitt genomsnitt på 30 000 invånare Västeuropa största kommuner efter de brittiska och portugisiska.
Om vi nu till äventyrs ska låta en ”expert” komma till tals talar Rune Premfors professor i statsvetenskap om kommuner och kommundelsnämnder med ett riktmärke på 10 000 invånare.
Undertecknad ser sig se demokratin eller folkstyret bäst komma sin rätt i den lilla överblickbara kommunen. Sösdala var en sådan kommun innan resten av landskommunen 1974 uppgick i Hässleholms kommun.
Intressant är dock att sedan 1979 har totalt 13 nya kommuner tillkommit genom delningar!
Trots politikernas prat om att ”hela Sverige måste leva” fortsätter dock utarmningen av mindre orter och Sveriges landsbygd.
Med mindre kommuner förs det politiska beslutsfattandet närmare medborgarna. Denna väg är måhända en vi måste gå för att vända den dystra verklighet vi nu ser.
Sösdala i södra delen av vår kommun numera med bra tågförbindelser och närhet till Malmö-Lund har goda möjligheter att gå en ljus framtid till mötes. Detta, djärva tanke, måhända på egen hand.
Undertecknad ger således på intet sätt upp hoppet om kommande uppfriskande bad i Sösdala simhall och efterföljande kulinariska besök på ett ur sin törnrosasömn återuppväckt Vannaröds slott.


Ronny Larsson med rötter i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se