torsjö live vers2

De vill främja öppen debatt kring coronastrategin

De vill främja öppen debatt kring coronastrategin

Facebookgruppen “Tillsammans mot Sveriges coronastrategi” ifrågasätter den svenska coronahanteringen och kräver både mer radikala åtgärder och en öppen debatt.

– Det har varit svårt att ha en åsikt som avviker från myndigheternas, säger Karolina Andersson, jurist och en av initiativtagarna, bosatt i Stockholm, men med sina rötter och en släktgård i Osbytrakten.

Karolina Andersson besökte häromdagen Hässleholm tillsammans med en annan aktiv medlem i gruppen, Max Hansen, företagare bosatt i Lomma och med rötterna i Danmark.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Facebookgruppen startade egentligen för att ge stöd till de 22 oberoende forskare som i en debattartikel på DN Debatt den 14 april gav svidande kritik mot Folkhälsomyndighetens hantering av coronapandemin och uppmanade politikerna att snabbt vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen och rädda liv. Forskarna fick enligt Karolina Andersson orimligt mycket mothugg och hon såg ett behov av att stödja den fria debatten.

Karolina Andersson.

– Vi ville göra något konkret, inte bara starta en klagogrupp, förklarar Karolina Andersson.

Gruppen vill främja den öppna debatten genom att erbjuda sidan som ett forum och försöker också få ut sitt budskap genom att skriva debattartiklar.

– Vi måste vitalisera demokratin. Medborgarna behöver själva ta reda på fakta, inte bara lyssna på myndigheter. Idag går det lätt att ta del av utländska medier och oberoende forskning. Vi bör fråga vad Folkhälsomyndigheten grundar sina beslut på, säger Karolina Andersson som själv blivit anklagad för att bidra till att öka otryggheten i samhället när hon ifrågasatt.

Hon bodde i Frankrike under svininfluensan och menar att det finns stora skillnader mellan länderna när det gäller myndigheternas transparens.

– I Frankrike fanns en transparens om vilka underlag myndigheterna använde. Här säger de bara “enligt våra studier” och berättar inte vad det är för studier, säger hon.

Karolina Andersson och Max Hansen är kritiska till att Sverige inte i ett tidigt skede stängde barer, restauranger och skolor och inte heller satte Stockholm och andra storstäder i karantän. De menar att det inte funnits någon öppen diskussion om denna strategi och att det nu när dödstalen är mångdubbelt högre än grannländernas står klart att Sverige misslyckats med att begränsa epidemin.

Facebookgruppen har idag närmare 400 medlemmar. Karolina Andersson tycker inte att det har varit lätt att nå ut, men konstaterar att fler idag ändå ifrågasätter den svenska modellen.

– Nu har vi ju haft högst dödstal i världen i förhållande till folkmängden. Jag hoppas att gemene man blir lite mer självkritisk och sätter sig in i frågorna, säger hon.

Ett par av de 22 forskarna är också med i gruppen.

– De är jätteglada att det tas folkliga alternativ, berättar Karolina Andersson.

Max Hansen.

Max Hansen befarar att det finns krasst samhällsekonomiska orsaker till de svenska myndigheternas hållning.

– Men hur många äldre ska dö?

Max Hansen anser att de ansvariga myndighetspersonerna ofta uttalar sig väldigt arrogant om människoliv. Han har reagerat på att Anders Tegnell pratade om “ett tiotal döda hit eller dit” och att Johan Giesecke sa att det inte spelade så stor roll om han förkortade äldres liv med två månader.

– Giesecke är inte Gud och ska inte råda över liv och död, säger Karolina Andersson.

Hon tror att det behövs ett uppvaknande hos allmänheten.

– Vi kan inte vara så slarviga när så många dör omkring oss, säger hon.

Hon vill se syrgas och sjukvårdsexpertis på äldreboendena, masstester och munskydd för alla i förebyggande syfte.

– Det talas om att skydda de äldre, men vad görs? Man borde sätta upp en lista med åtgärdspunkter, säger hon.

De båda tycker inte att Sverige kan ha en världsunik strategi.

– De måste ändra strategi och lära av andra länder, säger Max Hansen.

Berit Önell

Läs Karolina Anderssons och Max Hansens debattartikel i Frilagt här

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se