Gruppen-3a-328x120

Sösdala – en viktig ort i kommunen

Sösdala – en viktig ort i kommunen

INSÄNDARE. I den södra delen av Hässleholms kommun ligger Sösdala, det känner nog de flesta i vår kommun till. Men vet politikerna i Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna att Sösdala är en del av Hässleholms kommun eller vill de gärna bortse från denna fakta. Sösdala har drabbats väldigt hårt av styret (M, KD, L) nu i början på mandatperioden. Man har med stöd av Sverigedemokraterna genomfört så stora försämringar så att det kanske blir väldigt svårt att återställa allt som stängts ned.

Nu kommer nästa beslut som ska fattas av dessa fyra partier som kommer påverka Sösdala negativt. Trafikverket har i samband med att man ska bygga om väg 23 till 2+1 erbjudit Hässleholms kommun att vara med och medfinansiera av gång- och cykelväg mellan Sösdala och Norra Mellby. Den vanliga gången i kommunen är att man medfinansierar gång- och cykelvägar som är längs en högtrafikerad väg. Men så tänker inte de fyras gäng (M, KD, L, SD) göra denna gången utan man säger nej till att Sösdalaborna och Norra Mellbyborna ska får en bra och säker gång- och cykelväg mellan dessa två orter. Om man säger nej från kommunen sida så blir det ingen GC-väg.

Nu ska vi räkna samman mandatperiodens minus för de boende i Sösdala; nedläggning av simhallen, ungdomsgården som drevs av fritidsgårdsalliansen har stängt och någon ny kommunal verksamhet har inte öppnats, servicekontoret har stängt, för Sösdalas landsbygd liksom övrig landsbygd finns ingen bokbuss längre och nu blir det ingen gång- och cykelvägväg heller. Detta är de stora frågorna som har förändrats sedan de fyras gäng började styra kommunen. Tyvärr för Sösdalaborna så är det två år till valet och fler försämringar kan komma och ske med snabb takt. Vi Socialdemokrater kämpar och kommer fortsätta kämpa för att Sösdala är och ska förbli en viktig ort i vår kommun. Vi Socialdemokrater vill att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Joachim Fors

Ordförande Socialdemokraterna i Sösdala

Lena Wallentheim
Oppositionsråd

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se