torsjö live

Fler åtgärder för att stötta närings- och föreningsliv

Fler åtgärder för att stötta närings- och föreningsliv

Covid-19 har inneburit negativa effekter för ekonomi och samhälle. Därför har kommunstyrelsen i Hässleholm tidigare beslutat om ett handlingsprogram för att stödja näringsliv och föreningsliv. Nu utökas stöden ytterligare.

Efter beslutet om ett handlingsprogram, som togs den 1 april, har förutsättningarna för arbetsmarknad, föreningsliv, samt delar av näringslivet försämrats ytterligare. Därför har kommunstyrelsen beslutat om kompletterande åtgärder.

Föreningar kommer att få utbetalt bidrag under 2020 baserat på sina faktiska deltagartillfällen från föregående år. Utbetalningar 2021 kommer också att baseras på antalet deltagartillfällen 2019 med anledning av eventuellt coronarelaterat bortfall.

Hässleholms kommun kommer vidare att ge vägledning som kan underlätta för föreningar att ta del av de statliga stöd som riktas till föreningar.

Kommunens tillväxtavdelning kommer att vara behjälplig med att bistå såväl kommunens verksamheter som näringsliv och föreningsliv med råd och vägledning.

Henrik Andersson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se