torsjö live vers2

Rekordhögt vattenuttag nära orsaka vattenbrist

Rekordhögt vattenuttag nära orsaka vattenbrist

Kapaciteten i Hässleholms vattens dricksvattenanläggningar räckte inte till för rekordförbrukningen.

Det gick åt rekordmycket vatten i Hässleholmsområdet måndagen den 15 juni, vilket ledde till att det kommunala va-bolaget Hässleholms vatten gick ut med en varning om akut risk för vattenbrist.

– Uttaget har aldrig någonsin varit så högt, säger bolagets vd Liselotte Stålhandske.

Hon konstaterar att det var varmt väder och första dagen på sommarlovet då många, särskilt i år med anledning av pandemin, var hemma, fyllde sina pooler och vattnade i trädgården. Men invånarna lyssnade på bolagets vädjan och redan nästa dag var nivån i vattenverket normal.

Liselotte Stålhandske betonar att det inte var vattnet som inte räckte till utan kapaciteten på pumpar och annan teknik. Med en växande befolkning måste på sikt både vatten- och avloppshanteringen i kommunen byggas ut.

Vattennivåerna i de stora grundvattenmagasinen i Hässleholmsområdet, där det kommunala dricksvattnet hämtas, är enligt SGU normala för årstiden. I stora delar av Skåne är de under de normala och längst i söder mycket under normalt, trots den senaste tidens regn.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

De små grundvattenmagasinen, som påverkas snabbare av nederbörd och vattenuttag, har nivåer under det normala även i Hässleholm och övriga norra Skåne. I mellersta och södra Skåne ligger de mycket under de normala. Den som har enskild vattenförsörjning kan påverkas.

Grafen över vattenproduktionen i Hässleholms vattenverk per dag visar vissa variationer sedan i oktober 2019, men nivån ligger ungefär mellan 9 000 och 11 000 kubikmeter vintertid och mellan 11 500 och 12 500 från april till juni. Plötsligt, den 15 juni, ökar uttaget till nästan 13 300 kubikmeter. Dagen efter sjunker det till cirka 11 300.

Vattenproduktionen sköt i höjden den 15 juni för att sjunka tvärt redan nästa dag. Grafen över vattenproduktionen i Hässleholms vattenverk visar också en ökning under vår och sommar. Det är normalt att förbrukningen ökar under sommaren, men i år var det mer än vanligt på grund av pandemin.

Liselotte Stålhandske förklarar att den totala förbrukningen i år redan hade ökat något genom ändrade levnadsmönster under pandemin. När det nu blev en topp kunde vattnet inte pumpas upp snabbt nog och nivån i högreservoaren sjönk snabbt.

– Det finns en teknisk begränsning och det var risk för vattenbrist, men det hann aldrig bli någon riktig fara. Hade det fortsatt kunde det ha blivit problem. Vi är otroligt tacksamma. Medborgarna var fantastiskt lyhörda, ställde upp och minskade vattenanvändningen, säger Liselotte Stålhandske.

Dagen efter var förbrukningen alltså mycket lägre och har sedan enligt Liselotte Stålhandske hållit sig där.

– Självklart får man använda vatten, men man kan vara lite försiktig, säger hon.

Liselotte Stålhandske, vd på Hässleholms vatten, är tacksam för att invånarna så snabbt minskade vattenförbrukningen efter att bolaget varnat för akut vattenbrist. Foto: Urban Önell

Problemet är alltså den ojämna förbrukning som kan uppstå när många samtidigt fyller pooler och vattnar. Liselotte Stålhandske manar därför till försiktighet med vattning.

– Att vattna gräsmattan är helt onödigt och tar mycket vatten, säger hon.

Gräsmattor återhämtar sig dessutom på egen hand efter torra perioder.

Dricksvattenförbrukningen i kommunen ligger på cirka 2,9 miljoner kubikmeter per år och har inte ökat mer än marginellt under tiden 2017-2019. Befolkningen är dock på väg att öka, nya bostäder byggs och många fler planeras.

– Det tar vi höjd för på lång sikt. Vi vill växa och vi kommer att se till att ha vatten. Alla va-anlägningarna måste byggas ut efterhand, säger Liselotte Stålhandske.

Hon ser dock ser inget behov av att bygga ut vattenverkets kapacitet den närmaste tiden.

– Det skulle kosta väldigt mycket att ligga på en högre nivå för att klara alla toppar.

– Befolkningsökningen spelar inte jättestor roll idag. Totalt har vattenförbrukningen per person ändå minskat under några år, från cirka 160 liter per person och dag till 140, bland annat på grund av snålspolande toaletter och duschmunstycken, säger hon.

Det byggs nya bostäder i Hässleholm, totalt 4 000 har kommunen lovat för att få höghastighetstågstation enligt Sverigeförhandlingen. På sikt måste både vatten- och avloppshanteringen byggas ut, men i nuläget är det enligt Liselotte Stålhandske ingen fara.
Det är gott om vatten i kranen. Hässleholms kommun har god tillgång på dricksvatten i stora grundvattenmagasin, men Hässleholms vatten letar ändå efter nya vattentäkter.

Hässleholms kommun är lyckligt lottad när det gäller vattentillgångar.

– Vi har gott om vatten och grundvatten med bättre kvalitet som kräver mindre behandling. Att bygga ut tekniken är lätt. Det är värre om vattnet tar slut, säger Liselotte Stålhandske.

Hon berättar att Hässleholms vatten ändå kontinuerligt letar efter nya vattentäkter. Klimatförändringarna kan hota vattentillgångarna i framtiden.

– Extremväder kan göra att det blir torrare, men också mer vatten när det väl kommer. Klimatförändringarna ska vi ta på största allvar. Vi är medvetna om att vi måste anpassa anläggningarna efter klimatet, säger hon.

En del kommuner har behov av att köpa vatten.

– Hässleholms kommun behöver som det ser ut idag inte köpa vatten och planerar inte att sälja heller, inte i det närmaste. Men det finns grannkommuner som tittar på att bygga en jättestor gemensam anläggning. I Skåne finns en regional vattenförsörjningsplan.

Berit Önell

Hur använder vi vattnet?

Enligt branschorganisationen Svenskt vatten fördelas de cirka 140 liter vatten som svenskarna i genomsnitt använder per person och dygn så här:
– 60 liter till personlig hygien
– 30 liter till toalettspolning
– 15 liter till disk
– 15 liter till tvätt
– 10 liter till mat och dryck
– 10 liter till övrigt

Då räknar man med att ett badkar rymmer 200 liter, att det går åt 36 liter vatten till en dusch på tre minuter, att det rinner ut 6 liter vatten per minut från kranen som står på under tandborstningen och att det går åt 50 liter för en maskin tvätt. Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar tänderna sparar de tillsammans cirka 100 liter vatten per dag.

Enligt Livsmedelsverket behövs bara 3-5 liter vatten per person och dygn för att dricka och klara den mest basala hygienen vid kris.

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se