torsjö live

Badvattnet i sjöarna tjänligt igen

Badvattnet i sjöarna tjänligt igen

Nu går det bra att bada vid Mjökalånga badplats igen. Avrådan från bad är hävd både här och i Bjärlången sedan bakteriehalterna sjunkit långt under nivån för anmärkning. Foto: Carl-Johan Månsson

Vattnet är nu tjänligt vid alla badplatser i Hässleholms kommun. På fredagsmorgonen kunde skyltarna om avrådan från bad på grund av höga bakteriehalter tas ner vid Bjärlången i Bjärnum och Mjölkalånga badplats vid Finjasjöns västra strand.

– Jätteskönt, säger Bengt Andreasson på kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för badvattenprovtagningen.

Kommunen provtar badsjöarna var tredje vecka. Några formella direktiv på intervall finns inte mer än vid Lursjöns badplats som är den enda som är klassad som EU-bad med krav på provtagning minst en gång per månad.

Denna sommar har enbart Bjärlången och Mjölkalånga haft otjänligt badvatten, Bjärlången i två veckor och Mjölkalånga i en vecka. I båda fallen har höga halter av intestinala enterokocker och e-coli uppmätts. Även Björkviken hade i förra veckan tjänligt med anmärkning, men vattnet där är nu också tjänligt.

– Värdena var inte ens i närheten av otjänligt nu. Det har gått tillbaka och ser bra ut, säger Bengt Andreassson.

Mjölkalånga hade nu 9 cfu per 100 milliliter e-coli och 7 enterokocker, jämfört med 292 respektive 921 i förra veckan. Gränsen för tjänligt med anmärkning är för båda bakterierna 100 och för otjänligt 1 000 om det är e-coli och 300 om det är enterokocker.

Bjärlångens värden var nu 21 e-coli och 4 enterokocker. Som högst hade Bjärlången för två veckor sedan 2 420 enterokocker. Det hade sjunkit till under 100 i förra veckan medan e-coli stigit till 980, vilket gjorde att avrådan från bad för säkerhets skull fick bestå en vecka till.

Omprovet för Björkviken visade 5 e-coli och 17 enterokocker.

Orsaken till bakterienivåerna är okänd.

– Det kan vara skyfallen, men det är inte säkert. Eftersom det försvann snabbt så kommer vi inte att försöka spåra orsaken. Det är inga större bekymmer och vi har fortsatt koll, förklarar Bengt Andreasson.

Han avfärdar uppgifter från allmänheten om att badande hästar skulle ha kunnat förorena vid Mjölkalånga badplats.

– Att ett par hästar skulle göra den bakteriehalten har jag svårt att tro, säger han.

I vilket fall är vattnet bra nu, inte bara vid dessa badplatser utan i alla sjöarna i kommunen. De provtagna denna veckan är Kallsjön, Lursjön, Bubbarp och Ballingslövssjön där de goda nyheterna inkom under torsdagen. Sent på kvällen kom också svaren på omproven från Bjärlången och Mjölkalånga. Övriga sjöar som provtogs förra veckan och veckan dessförinnan var då också godkända.

– Allmänheten får gärna komma med tips om det skulle vara något, säger Bengt Andreasson.

Det går bra att säga i växeln att det gäller badsjöarna, så ska man komma till rätt person på kultur- och fritidsförvaltningen.

Berit Önell

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns information om badvattenkvalitet vid alla badplatser.

Läs mer:

2020-06-26 Bakterier stoppar bad i Finjasjön och Bjärlången

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se