Gruppen-3a-328x120

Bakterier stoppar bad i Finjasjön och Bjärlången

Bakterier stoppar bad i Finjasjön och Bjärlången

Höga halter av bajsbakterier vid badplatserna i Mjölkalånga och Bjärlången gör att kommunen avråder från bad just när den riktiga sommarvärmen kommit. Även Björkviken har förhöjda halter, men inte över gränsen för otjänligt. Kommunen har inte gjort någon utredning av orsaker till föroreningarna.

– Om det fortsätter får vi rota mer i det tillsammans med miljökontoret, säger Bengt Andreasson på kultur- och fritidsförvaltningen som sköter provtagningen.

Miljöchef Torbjörn Håkansson säger att det är kultur- och fritidsförvaltningens ansvar.

Bjärlången fick skyltar om avrådan från bad redan i förra veckan. På torsdagen kom larmet för Mjölkalånga badplats vid Finjasjöns västra strand och på fredagen sattes skylt upp även där. Laboratoriet slår larm snabbt med preliminära siffror om badvattnet överstiger graden för tjänligt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Höga bakteriehalter gör att kommunen avråder från bad vid badplatsen i Mjökalånga i västra delen av Finjasjön och i Bjärlången i Bjärnum. Foto: Carl-Johan Månsson

Det rör sig om två slags bakterier som båda indikerar avloppsutsläpp eller avföring från djur. Bjärlången i Bjärnum hade redan den 16 juni skyhöga halter av entestinala enterokocker, 2 420 per 100 milliliter. Det är cirka åtta gånger mer än gränsen för otjänligt som ligger på 300.

Ett omprov i tisdags visade att nivån gått ner till under 100, vilket är utan anmärkning. Men då hade istället nivån på e-coli stigit till tjänligt med anmärkning, 980, vilket för denna bakterie är på gränsen till otjänligt som går vid 1 000. Gränsen för tjänligt med anmärkning för e-coli ligger på 100.

Formellt behövs ingen skylt vid tjänligt med anmärkning.

– Men vi låter fortfarande Bjärlången vara avstängd eftersom det var så nära otjänligt. Vi ska inte öppna förrän det är helt säkert. Med corona och hela biten ska vi dessutom inte belasta sjukvården med detta också. Det är ju så mycket folk på badstränderna nu, säger Bengt Andreasson.

Han berättar att han haft dialog med miljökontoret om detta och även om Björkviken som på tisdagen hade förhöjda halter av båda bakterierna. Enterokockerna låg där på 138 och e-coli på 548.

Vid Mjölkalånga låg enterokockerna på tisdagen på 921 och e-coli på 292.

– Vi har rätt täta kontakter med miljökontoret när vi har sådana värden, säger Bengt Andreasson.

Men han förklarar att man inte brukar leta så mycket efter orsaken till höga bakteriehalter efter ett första dåligt prov.

Även i Björkviken är bakteriehalterna förhöjda, men eftersom nivån bara är tjänligt med anmärkning finns ingen avrådan från bad. Foto: Berit Önell

Miljöchef Torbjörn Håkansson vill inte kännas vid att miljökontoret ger råd till kultur- och fritidsförvaltningen råd om hur bakterier i badvatten ska hanteras.

– Det är upp till kultur- och fritidsförvaltningen. De kan själva avgöra. Jag kommenterar inte enskilda bedömningar, men man utgår från vägledningen från Havs- och vattenmyndigheten. Sedan blir det en bedömning i den enskilda situationen om det ligger på gränsen. Då kan de använda försiktighetsprincipen, det har jag inga problem med. Vi kan ha en dialog, men det är de som får ta besluten i sista vändan, säger han.

Han känner inte till orsaken till bakteriehalterna.

– Vi har inte spekulerat i var de kommit ifrån. Men det har ju tagits omprov. Om det upprepas blir det kultur- och fritidsförvaltningens sak. Vi är tillsynsmyndighet och får fråga vad de gör för att utreda. Om de identifierar att det är någon extern part som orsakat föroreningen inleder vi ett separat tillsynsärende, säger han.

Han har inte fått någon information om bräddningar eller andra driftsstörningar på reningsverk eller pumpstationer. Men efter en stund återkommer han med sex inkomna rapporter om driftsstörningar från Hässleholms vattens anläggningar. Samtliga gäller bräddningar av orenat avloppsvatten på grund av stora regnmängder under midsommarhelgen, men ingen av dem rör områdena vid badplatserna.

Badvattnet i Bosarpssjön och Humlesjön provtogs också i tisdags. Där har inte kommit några larm om förhöjda värden, så det bör vara fritt fram att bada även om de definitiva siffrorna inte kommer förrän nästa vecka.

Frilagt har sökt Hässleholms vatten.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se