torsjö live vers2

En halv miljon till coronadrabbade föreningar

En halv miljon till coronadrabbade föreningar

Föreningar som har stora ekonomiska svårigheter på grund av pandemin kan nu få tillfälligt stöd av Hässleholms kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat avsätta en halv miljon kronor till stödet som kan sökas löpande fram till den 30 november.

Det tillfälliga föreningsstödet som utretts en tid är ett tillägg till kommunens handlingsplan för att stötta näringsliv och föreningsliv under covid-19-krisen. Tidigare har beslutats att föreningarna kan få anstånd med att betala hyra och fakturor till kommunen. Men för en del föreningar med svåra ekonomiska problem behövs ett mer direkt bidrag.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Ansökningarna ska hanteras av tillväxtchefen i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, men beslut om stöd fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

För att vara stödberättigade ska föreningarna redovisa att de tagit egna initiativ för att hitta nya intäkter eller kostnadsminskningar. Ekonomisk kompensation kan utgå för kostnader kopplade till verksamhet, evenemang eller anläggning, men inte för lön, arvode eller uteblivna sponsoravtal.

I första hand prioriteras föreningar som löper risk att inte kunna fortsätta bedriva sin verksamhet eller sköta sin anläggning. Särskild hänsyn ska tas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

I andra hand prioriteras föreningar vars fortlevnad är av betydelse för samhälle eller kommun i stort. Det betyder enligt beslutet att att öka kännedomen om kommunen regionalt och/ eller nationellt samt bidra till att stärka Hässleholm som en kommun att bo eller verka i eller att besöka.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se