torsjö live vers2

Fler konstaterat smittade trots färre testade

Fler konstaterat smittade trots färre testade

Kartan visar nytillkomna fall av covid-19 under vecka 29.

Ytterligare 154 personer konstaterades smittade av covid-19 i Skåne under förra veckan, vilket är en ökning från de 125 nya fall som bekräftades veckan dessförinnan. Samtidigt testades färre, 5 935 personer vecka 29, jämfört med 6 667 vecka 28.

I Hässleholm tillkom nio nya fall under vecka 29. Det är en mer än veckan före. Det visar Region Skånes lägesbild. En person inom kommunens omsorgsverksamhet rapporterades på onsdagen ha pågående covid-19-sjukdom med symptom och vårdas på sjukhus.

Hässleholms kommun redovisade på onsdagen fortfarande på sin hemsida totalt 30 fall av covid-19, varav 14 tillfrisknat och 16 avlidit. I rapporten till Socialstyrelsen skriver kommunen dock, liksom förra veckan, att en person med hemsjukvård vårdas på sjukhus för covid-19. Veckan dessförinnan rapporterades hela tre fall till Socialstyrelsen, varav ett på sjukhus, och inget pågående på kommunens hemsida.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Frilagt frågade på måndagen Eva Liljekvist Borg, tillförordnad omsorgschef, om de motsägelsefulla siffrorna.

– Det får jag faktiskt kolla upp, sa hon.

Men skillnaderna kvarstår alltså.

En person inom kommunens omsorg vårdas fortfarande på sjukhus för pågående covid-19, enligt lägesbilden som rapporterats till Socialstyrelsen. Den färglagda stapeln visar att pandemin inte längre ger någon påverkan på förbrukningsmaterial, exempelvis skyddsutrustning, och läkemedelsförsörjning. Måttlig påverkan noteras för några andra områden.

Totalt har nu 177 invånare i Hässleholms kommun bekräftats smittade av covid-19. Region Skåne provtog fram till den 2 juli bara prioriterade patienter och anställda inom vård och omsorg. Sedan den 3 juli kan alla invånare med symptom beställa självtest. Därför är det med största sannolikhet många fler här, liksom i andra kommuner, som fått covid-19, men som inte testats. Antalet som testat varierar också från vecka till vecka.

Antalet nya smittade, räknat per 100 000 invånare, låg under vecka 29 kvar på 17 personer i Hässleholms kommun, det vill säga ungefär samma nivå som veckan före. Malmö ligger på samma nivå. De enda skånska kommuner som har större smittspridning enligt detta sätt att räkna är Skurup med 25 per 100 000 invånare och Sjöbo med 20 per 100 000. Tolv kommuner hade noll nya fall.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se