torsjö live vers2

Svara på frågorna Lars Johnsson!

INSÄNDARE. Lars Johnsson (M) försöker komma undan med att anklaga mig för konspirationsteorier. Men fakta är att han höjt kommundirektör Bengt-Arne Perssons lön kraftigt till 102.500 kronor per månad. Redovisa dina motiv för detta! Fakta är också att du Lars Johnsson på kort tid avskedat två förvaltningschefer med avgångsvederlag på en och en halv årslön. […]