torsjö live

Svara på frågorna Lars Johnsson!

Svara på frågorna Lars Johnsson!

INSÄNDARE. Lars Johnsson (M) försöker komma undan med att anklaga mig för konspirationsteorier. Men fakta är att han höjt kommundirektör Bengt-Arne Perssons lön kraftigt till 102.500 kronor per månad. Redovisa dina motiv för detta! Fakta är också att du Lars Johnsson på kort tid avskedat två förvaltningschefer med avgångsvederlag på en och en halv årslön. Senast var det omsorgschefen med 82.000 kronor i månadslön som fick sparken. Tidigare var det skolchefen som fick gå trots att även hon gjorde ett bra jobb. Hon fick direkt ny anställning i en av våra grannkommuner där hon är mycket uppskattad. Hon lyfter nu dubbla löner under mer än ett år efter att ha blivit syndabock när politikerna inte vågade ta nödvändiga beslut för att omstrukturera skolan i linje med inhyrda konsulters och förvaltningens förslag.

Kommunalråden är de som ytterst har avgörandet vid anställning av förvaltningschefer. Sedan är det kommundirektören som sätter förvaltningschefernas löner. Antingen har kommunalråden och kommundirektören kapitalt misslyckats med att göra riktiga rekryteringar och lönesättningar i de aktuella fallen, eller så har de (som jag anser) skyllt sina egna tillkortakommanden på några förvaltningschefer som fått bli syndabockar! Fakta är också att politikernas månadsarvoden baseras på ett grundbelopp, idag 66.456 kronor, vilket årligen (undantaget 2020) räknas upp i enlighet med löneutvecklingen för kommunens anställda.

Lars Johnsson försöker ta äran åt sig för den marginella arvodessänkningen som genomfördes 2019. Det är riktigt att det då genomfördes en sänkning på 5 procent men det var resultatet av att Sverigedemokraterna, liksom Folkets väl, hade haft arvodessänkningar som vallöften under lång tid. För att kunna styra i minoritet efter valet 2018 behövde Lars Johnsson stöd från främst SD och därför tvingades han acceptera arvodessänkningen. Vinsten av detta samarbete mellan SD och restalliansen (M, KD och L) blev lönande för båda parter. En kommunalrådsplats för M och en för SD samt ett stort antal månadsarvoderade poster att dela på i såväl nämnder som kommunala bolag.

De styrande har nyligen inrättat en ny nämnd, arbetsmarknadsnämnden, som tagit över en del av socialnämndens tidigare uppgifter. Denna nya nämnd innebär nya kostnader. Har då arvodet för socialnämndens ordförande Robin Gustafsson sänkts efter att han fått mindre ansvar? Frågan är också varför inte Robin Gustafsson ”togs ur tjänst” när han inte lyckades lösa sina uppgifter? Det är tydligen skillnad på ”vanligt folk” och ”yrkespolitiker”! Fortsättning följer.

Björn Widmark, Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se