torsjö live vers2

Felaktig konspiratorisk teori om arvoden

Felaktig konspiratorisk teori om arvoden

INSÄNDARE. I en insändare lanserar Björn Widmark en konspiratorisk teori om att jag, som kommunstyrelsens ordförande, skulle driva upp kommundirektörens lön för att jag på så sätt själv skulle få ett högre arvode. Inget är mer fel. Under min tid som kommunstyrelseordförande har de politiska arvodena sänkts, inte höjts.   

Efter valet 2018 beslutade kommunfullmäktige på förslag från den styrande Kärnalliansen (M, KD och L) om en sänkning av samtliga politiska arvoden 2019 med 5 %. 2020 gjordes ingen uppräkning av arvodena. Det innebär att jag och övriga kommunalråd idag har lägre arvoden än de som gällde vid utgången av förra mandatperioden.  

Av kommunens årsredovisning för 2019 framgår att kostnaderna för de politiska arvodena i kommunen minskade med 10 % (1,2 miljoner) mellan 2018 och 2019. 

Dessa fakta utelämnade Björn Widmark i sin insändare. Han tyckte kanske att det var synd att förstöra en bra konspirationsteori med fakta. 

Lars Johnsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se