torsjö live

Genmäle till Björn Widmark

Genmäle till Björn Widmark

INSÄNDARE. I en insändare påstår Björn Widmark bland annat att jag på kort tid har avskedat två förvaltningschefer. Björn Widmark har fel i sak. Jag har som kommunstyrelsens ordförande inte mandat att avskeda förvaltningschefer. Det är kommundirektören som fattar den typen av beslut.

För övrigt är jag av den bestämda uppfattningen att uppsägningar, löner och andra anställningsvillkor för enskilda tjänstemän, av respekt för den enskilde tjänstemannen, inte lämpar sig för debatt på insändarsidor. Om Björn har synpunkter på kommundirektörens lön, vilken jag beslutar om, är han välkommen att kontakta mig.

När det gäller arvoden till förtroendevalda så kvarstår fakta. Det var på förslag från Kärnalliansen (M, KD och L) som arvodena sänktes 2019. Arvodena är idag lägre än de var vid utgången av förra mandatperioden. Någon uppräkning har alltså inte skett vare sig 2019 eller 2020. 

Som Björn väl känner till har personalutskottet fått i uppdrag att göra en översyn av det reglemente som styr politikernas arvode. Personalutskottet förslag kommer att redovisas för den parlamentariska gruppen, där Björn ingår, den 12 augusti. Jag ser fram emot en vidare diskussion med Björn och övriga gruppledare då. 

Lars Johnsson (m)
Kommunstyrelsens ordförande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se