Fri – efter lång isolering och dom på åtta års fängelse

Han säger att han är mycket ledsen, men samtidigt glad att vara frikänd från alla brottsmisstankar. Hovrätten upphävde den 18 maj tingsrättens uppmärksammade dom på åtta års fängelse för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning mot hans egen familj. Då hade den tidigare moskéordföranden Ismail Daraggi suttit häktad i sju och en halv månad, varav nästan […]

Genmäle till Björn Widmark

INSÄNDARE. I en insändare påstår Björn Widmark bland annat att jag på kort tid har avskedat två förvaltningschefer. Björn Widmark har fel i sak. Jag har som kommunstyrelsens ordförande inte mandat att avskeda förvaltningschefer. Det är kommundirektören som fattar den typen av beslut. För övrigt är jag av den bestämda uppfattningen att uppsägningar, löner och […]