torsjö live vers2

Överklagande stoppar FMCK på Hässleholm Nord

Överklagande stoppar FMCK på Hässleholm Nord

Endurokörningen stoppas nu, åtminstone tillfälligt, även på Hässleholm Nord. Foto: Urban Önell

Planerna på en endurobana utanför Stoby stoppas, åtminstone tillfälligt. Politikerna hade gett klartecken, men en familj i närområdet har överklagat beslutet. Ärendet ligger nu på länsstyrelsens bord. Den 20 juli var annars tanken att FMCK skulle kunna sätta igång med att iordningställa en bana på Hässleholm Nord. FMCK:s ordförande Stefan Eriksson är orolig för framtiden då föreningen inte har tillgång till någon egen anläggning och förlorat närmare häften av sina medlemmar.

”Denna miljöfarliga verksamhet är en direkt olägenhet för oss boende”, står det i överklagandet. Dessutom hävdas att buller och avgaser kommer att ha en negativ påverkan på närboende, men även hundar och hästar skulle bli störda i området som nyttjas för rekreation.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Stefan Eriksson har en viss förståelse för synpunkterna och är öppen för dialog med de berörda.

– Kan vi göra något för att minska bullret från vår sida så gör vi det, säger han.

Stefan Eriksson, ordförande i FMCK, konstaterar att överklagandet gör att klubben är fortsatt utan bana.

Han menar samtidigt att det konstanta bullret och avgaserna från främst väg 21 är ett större problem. Enduromotorcyklarna skulle bara köra på onsdag kväll och lördag förmiddag. Dessutom under maximalt två års tid, till dess att en permanent lösning för klubben blivit klar.

– Överklagandet förhalar så klart för oss, säger Stefan Eriksson. Vi är banlösa sedan ett år tillbaka och har ingenstans där vi kan köra. Det handlar om klubbens existens. Vi får inga nya medlemmar, en del söker sig till andra klubbar.

Medlemstappet är stort. För en tid sedan hade klubben omkring 300 medlemmar, nu är den snart nere på 150. Allra mest kännbart är det bland de yngsta i klubben, många ger upp och slutar. Det går inte heller att rekrytera nya i den här situationen.

– Det där med ungdomarna är ju något vi brinner för, det är ju framtiden för oss, säger Stefan Eriksson.

Tills vidare har FMCK fått hyra in sig hos andra klubbar och det kostar pengar. Det är också tidskrävande att ta sig till andra banor.

Turerna i ärendet har varit många. Tidigare hade klubben tillgång till Hovdalaområdet i många år, utan att formellt tillstånd för verksamheten beviljats. Mellan 2015 och 2019 körde man på dispens.

Signalerna från politiskt håll har varit oklara, men samtidigt har de gett FMCK intrycket att det skulle ordna sig i alla fall, med en fortsättning på Hovdala. 2019 ville miljö- och stadsbyggnadsnämnden än en gång bevilja dispens för fortsatt körning. Det satte dock Länsstyrelsen stopp för, efter ett överklagande från Göingebygdens biologiska förening.

Motiveringen i Länsstyrelsens beslut var att allmänintressen vägde tyngre än FMCK:s önskemål och behov. Myndigheten finner stöd i miljöbalken för sin bedömning, men också i kommunens översiktsplan från 2007, där det finns en tydlig intention att Hovdala ska vara ett bullerfritt område. Området är fullt av vandringsleder och har sedan hösten 2018 också status som riksintresse för friluftsliv. Dessutom är Hovdala en av Sveriges främsta lokaler för skyddsvärda fladdermöss.

Nu möter alltså FMCK nytt motstånd inför förhoppningarna att få nyttja Hässleholm Nord för sin verksamhet, trots klartecknen från politiskt håll. Kommunen är fastighetsägare. Avsikten är att i framtiden nyttja marken som industriområde. Än så länge ligger de långsiktiga planerna på is, sedan visionerna om en omlastningscentral, en ”torrhamn” gick i stöpet för ett antal år sedan. Varken de inofficiella vandringslederna eller endurobanan kan alltså räkna med att få vara kvar på lång sikt. Det är inte heller FMCK intresserade av.

– Det finns inte ordentligt med parkeringsmöjligheter där, säger Stefan Eriksson. Vi kan inte ha tävlingar och det måste vi kunna ha på sikt.

Är det gamla förslaget om en permanent lösning i Torsjö aktuellt?

– Ja, vi har varit där och tittat och det är intressant, säger Stefan Eriksson. En permanent lösning är något som kommunen hjälper oss med. Men vi har lite egna krokar ute också, vi är aktiva och väntar inte bara på att kommunen ska lösa det.

Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se