Gruppen-3a-328x120

Fortsatt ökning av covid-19 i Skåne

Fortsatt ökning av covid-19 i Skåne

Allt fler smittas av covid-19 i Skåne.

– Antalet smittade i Skåne har sakta men säkert stigit sedan midsommar, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Det är åldersgruppen 19-49 år som står för största delen av ökningen. Majoriteten är smittade inom Sverige, men det visar sig nu också att flera smittats under resor i Europa. Region Skåne uppmanar alla som har symptom att testa sig.

I Hässleholm ökade antalet bekräftade fall den gångna veckan med sju till totalt 212.

Allt fler smittade upptäcks tack vare de utökade möjligheterna till testning och via smittspårning som de smittade dock själva får ta ansvar för.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Självtestet för covid-19 beställs på 1177.se och hämtas och lämnas av ett ombud på ett av de apotek som samarbetar med Region Skåne. Foto: Region Skåne

Skåningarna uppmanas nu att testa sig vid minsta symptom, som exempelvis lite snuva och kli i halsen. Särskilt viktigt är det för personer som varit ute och rest och sedan får symptom.

Region Skåne konstaterar att testning och smittspårning är viktiga för att förebygga fortsatt smittspridning. Smittspårningsenhetens personal ringer upp alla som har testat positivt för covid-19 och hjälper dem att kartlägga sina kontakter. Sedan får de smittade själva informera dem de kan ha smittat. Enligt smittskyddsläkare Eva Melander är det här ett sätt att effektivisera och öka tempot i smittspårningen.

På onsdagen noterades 46 nya fall i Skåne och antalet konstaterat smittade steg därmed till 4 598 personer. 13 personer vårdades för covid-19 på skånska sjukhus, varav tre i intensivvård. Antalet nya fall i Skåne de senaste sju dagarna (den 25 augusti) var 23 per 100 000 invånare.

Under förra veckan (vecka 34) analyserades 7 797 covid-19-tester i Skåne, varav 299 var positiva. I snitt vårdades 20,1 personer ped dag på sjukhus, vilket var en kraftig ökning jämför med veckan före (11,3).

Region Skåne kan nu också presentera resultat för antikroppstesterna. Under vecka 34 utfördes 10 682 sådana tester, varav 1 096 var positiva.

Kommunsiffror för antalet nya fall per 100 000 invånare presenteras numera på torsdagar. När siffrorna för vecka 33 redovisades förra torsdagen hade Hässleholm 28 nya fall per 100 000. Bara Eslöv (56) och Båstad (33) hade fler.

Inom kommunens omsorgsverksamheter hade på onsdagen fem vårdtagare pågående covid-19. Totalt har 40 vårdtagare hittills haft smittan, varav 17 avlidit.

Kommunen meddelade på onsdagen att dess krisledningsstab trappar ner sitt arbete och från och med den 2 september bara har möte varannan vecka.

— Vi följer hela tiden utvecklingen av smittspridningen för att vara beredda att agera. Kommunens verksamheter har anpassat sig till ett nytt normalläge, och det gör att vi nu inte har samma behov av stabsmöten som tidigare, säger Bengt-Arne Persson, kommundirektör.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se