torsjö live vers2

Parkeringsavgifter på T4 – som att gå över ån efter vatten

Parkeringsavgifter på T4 – som att gå över ån efter vatten

INSÄNDARE. Nu har Tekniska kontoret aviserat att det ska sättas upp parkeringsautomater på T4. Hyresgästerna på Löjtnant Granlunds väg 2 B har genom en artikel i Norra Skåne protesterat mot detta. Tydligen har det utlovats fri parkering till de boende i ”paviljongshuset” av fastighetsägaren. Någon möjlighet till att ordna med parkering på den minimala tomten som rymmer byggnaden finns överhuvudtaget inte, så det blir att hänvisa till kommunens mark.
Nyligen har kommunen haft kostnader för en utökning av parkeringsytorna och ”kassakistorna” är det tydligen lite skralt med, så det kan väl passa bra att ”klå” hyresgästerna i området på pengar. 
När ”bråket” med flytten av Paviljongen pågick, uppmärksammade undertecknad att det saknades utrymme för att anordna parkering för de boende. Även om det inte finns lagstiftning på hur många parkeringsplatser som ska följa med ett  bostadsbyggande, så måste det väl ändå finnas rekommendationer. Här måste väl ändå kommunen försäkrat byggherren och fastighetsägaren om att tillgången till parkering skulle få ske (gratis) på befintlig kommunal mark. Nu har således kommunen ”lurat” fastighetsägaren, som i sin tur ”lurat” sina hyresgäster om fri parkering. 
För att lösa problemet skulle en uppgörelse kunna träffas mellan kommunen och fastighetsägaren om inköp av mark på ett lämpligt antal parkeringsplatser alternativt hyra av platserna till en rimlig summa, så han kan uppfylla löftet om ”fri” parkering. 
Då fastigheten numera får betraktas som ett ”vandrarhem”, det flyttas ut och in allt oftare och det blir nu ännu svårare att få hyresgäster att välja att överhuvudtaget vilja bo i området. Kostnaden för parkering kan bli upp till nästan 1000 kronor per månad. Men vid husets uppförande fanns det enligt fastighetsägaren ett tusental intressenter, så än finns det åtskilliga hundra presumtiva hyresgäster kvar. 
Det är ganska märkligt att Tekniska kontoret väljer att ”hoppa” ända till T4-området för att kräva parkeringsavgifter. Det kan tyckas mera angeläget att kräva avgifter från mera centrala delar av staden. Exempel på mera näraliggande utmärkta parkeringsrutor där avgifter kan tas ut är: Viktoriagatan, Torsgatan, Odengatan, Finjagatan och Tränggatan, som i och för sig ligger på samma avstånd som T4-parkeringen. Även södra delen av Järnvägsgatan skulle lämpa sig för avgiftsparkering. Eller varför inte ruta in hela stans gator och sätt en betalningsautomat i varje gathörn? Det hade varit mera logiskt och rättvist att göra detta? Och framför allt ge mer klirr i kassan!
Nu planeras tre hus i Paradisparken. Inte en enda parkeringsplats är anvisad enligt ritningarna. Det planeras dock för ett parkeringshus på Vänhemstomten som hyresgästerna skulle bli anvisade att hyra till en kostnad troligen i nivå med själva hyran av lägenheterna. Här blir kommande hyresgäster lika grundlurade som på T4.


Lars Nord, Fritänkare och outsider

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se