torsjö live vers2

Undermåligt svar av SvT

Undermåligt svar av SvT

INSÄNDARE. Den text statliga SvT lyckats prestera den 18/9 som svar på mitt inlägg om SvT:s felaktigheter beträffande klimatet är ett typexempel på den klassiska metod man tar till när sakargumenten saknas: skjut budbäraren! Charlotta Friborg (CF), ansvarig utgivare på statliga televisionen, hänvisar till min källa Swebbtv såsom varande en ”tummelplats för konspirationsteoretiker”. Om CF åtminstone bemödat sig att titta på det aktuella programmet från Swebbtv hade hon ju kunnat bemöta i sakfrågan, nämligen de felaktigheter som framfördes i Rapportinslaget. Istället påstår hon indirekt att Swebbtv:s källor som NOAA:s (National Oceanic and  Atmospheric Administration) National Hurricane Center och NOAA:s avdelning för havsnivåmätning, experten på cyklonstatistik Dr. Ryan Maue, meteorologen Roy Spencer (ansvarig för de globala satellitmätningarna av temperatur), USDA (US Department of Agriculture) Forest Service angående skogsbränder och så vidare, ingår i någon slags konspiration.

Att den statliga televisionen skulle arbeta med ”saklig och oberoende journalistik” motsägs av allt som inte sänds eller sägs. Släpper man bara fram en sida i en pågående tvistefråga är man varken saklig, oberoende eller objektiv. Jag tror inte det är en överdrift att påstå att det inte medverkat en enda klimatrealist det senaste decenniet, vare sig i någon intervju eller debatt. Man struntar helt enkelt i att skildra den sida av klimatvetenskapen som inte ställer upp på rådande hysteri. Det finns en uppsjö svenska vetenskapare att tillgå om man vill skildra avvikande uppfattningar, till exempel professor Lennart Bengtsson, havsforskaren Nils-Axel Mörner, professor Sten Kaijser med flera. Alla dessa, svenska såväl som utländska, klimatrealister som inte ylar med klimatalarmisterna motsäger dessutom CF:s okunniga tal om en enda sanning som ”vedertagen forskning slagit fast”. Vetenskap handlar om att ständigt pröva och förkasta eller bekräfta framlagda hypoteser, inte om konsensus. De modeller som mycket av klimatalarmismen bygger på har som en konsekvens av vetenskapligt prövande också befunnits vara felaktiga.

Med tanke på de dryga 8 miljarder tvångsuttaxerade skattekronor SvT (tillsammans med SR och UR) årligen har i ryggen är det häpnadsväckande hur man kan få till ett så undermåligt svar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ernst Herslow
Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se