torsjö live vers2

Återremiss för postterminalen

Lagligheten i ett köp av fastigheten Brännmästaren 7, gamla postterminalen, för 29,5 miljoner kronor ska utredas innan kommunfullmäktige fattar beslut. Dessutom ska en kalkyl för byggnadernas underhållsbehov tas fram och överensstämmelsen med detaljplanen för ett eventuellt Ungdomens hus ska undersökas. Det föreslog kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) vid måndagskvällens sammanträde och fick, förutom sitt eget […]

Fler värderingar av postterminalen ikväll Skatteplanering bakom tidigare lågpris

Totalt fem olika värderingar av postterminalenfastigheten kommer att presenteras vid kommunfullmäktige ikväll. Värdet varierar mellan 11,5 och 48 miljoner kronor. Det berättar Ulf Berggren (SD), andre vice ordförande i tekniska nämnden, när Frilagt vill ha en kommentar till att ett av värderingsföretagen som kommunen anlitat inför ett eventuellt köp även har uppdrag för säljaren. Han […]